Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Bydelsutvalget  (BU)    
14.06 Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll               

Arbeidsutvalget (AU)
11.06 kl. 1800, Sagene samfunnshus, River'n    

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)  06.06 kl. 1800, Sagene samf. hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 07.06 kl. 1800, Enhet for tilrettelagte tjenester, Vøyensvingen 6 

Barne- og ungekomiteén (BUK) 07.06 kl. 1800, Margarinfabrikken, Stavangergata 42

Eldrerådet (ER) 04.06 kl. 1400, Sagene samf. hus, River'n
 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 05.06 kl. 1700, Sagene samf. hus, Trinserud  

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 05.06 kl. 1630, Peppes Pizza, Solli plass
(17.06.13)