Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)
 
22 mars Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll               

Arbeidsutvalget (AU)

19.03 kl. 1800, Sagene samfunnshus, River'n
   

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)  14.03 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 15.03 kl. 1730, Treschows hus, Treschowsgata 2B

Barne- og ungekomiteén (BUK) 15.03 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 12.03 kl. 1400, Sagene samf.hus, River'n 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 13.03 kl. 1700, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 13.03 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(30.03.12)