Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)  Årsberetning 2011
16 februar Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll               Skjenkesak

Arbeidsutvalget (AU)

13.02 kl. 1800, Sagene samfunnshus, River'n
   

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 
08.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 09.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK) 09.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 06.02 kl. 1400, Sagene samf.hus, River'n 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 07.02 kl. 1700, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 07.02 kl. 1830, Sandakerveien 33C, Lille sal
(07.03.12)