Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)     Vedlegg
24.05 Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll       

Arbeidsutvalget (AU)
21.05 kl. 1800, Sagene samfunnshus, River'n    

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)  15.05 kl. 1800, Sagene samf. hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 15.05 kl. 1800, Sos.tjen. Tvh. Meyers gate 9 

Barne- og ungekomiteén (BUK) 15.05 kl. 1800, Sagene samf. hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 14.05 kl. 1400, Sagene samf. hus, River'n
 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 15.05 kl. 1400, Treschows hus, Treschows gate 2B, 5 etg. 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 15.05 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(17.06.13)