Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 31. august 2010 Avlyst

Bydelsutvalgets møte er avlyst i august

Protokoll fra AU-møte 26. august 2010Det vil kun bli avholdt AU-møte 26. august kl 18.00

Sakskart Nye saker vedlagt 23. august

Vedlegg til AU-sakskartet

Korrigert liste over referatsaker
Referatsaker 

Råd og komiteer - innkallinger og protokoller: Alle møter utsatt :

  • Helse- og sosialkomiteen (HSK) - protokoll AVLYST
  • Oppvekst-, miljø- og byutviklingskomiteen  (OMB) - protokoll AVLYST 
  • Eldrerådet (ER) - protokoll AVLYST
  • Råd for funksjonshemmede (RFF) - møte AVLYST
  • Ungdomsrådet (UR) - protokoll  AVLYST
  • Arbeidsutvalget (AU) - protokoll  Se over