Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i byutviklings- og samferdselskomiteen

Dato: Saker: Vedtak
24.01.2013 Innkalling Protokoll
07.03.2013 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
08.04.2013 Ekstraordinært møte, saksdokumenter Protokoll
02.05.2013 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
06.06.2013 Innkalling og saksdokumenter
Ettersendt sak - Drammensveien 149
Protokoll
17.06.2013 Ekstraordinært møte, saksdokumenter Protokoll
22.08.2013 Protokoll
10.10.2013 Protokoll
07.11.2013 Avlyst  
05.12.2013

Bydelsdirektøren forslag til årsplan og budsjett for 2014

Harbitzalleen 1-7, vedlegg:

1-4:
Brev av 07.11.2013 fra Plan og bygningsetaten vedr. off. ettersyn av planforslaget
Brev av 27.04.2010 fra bydelen til Sweco vedr oppstart av reguleringsprosess - planrogram til offentlig ettersyn (bydelsutvalgets uttalelse)
Brev av 27.08.2010 fra bydelen til Plan- og bygningsetaten
Brev av 12.11.2010 fra Plan og bygningsetaten til sivilarkitekt Torstein Ramberg AS . fastsatt program for planarbeidet Harbitzalleen 1-7

5:
Plan. og bygningsetatens saksframestilling, Harbitzalleen 1-7 - vedtak om offentlig ettersyn godkjent 30.10.2013

6:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 1-7 datert 17.10.2013 (alternativ 1)

7:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 1-7 datert 29.10.2013 (alternativ 2)

8:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 3-7 datert 29.10.2013 (alternativ 2)  

 

Protokoll 1)

1) Godkjennes endelig i komiteens møte 30.01.2014

Gamle saker