Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2. halvår 2011 - oversikt samt sakskart og protokoll

 

 

 

OVERSIKT POLITISKE MØTER

Høsten 2011:

Utvalg august september oktober november desember

Bydelsutvalget

-

01.09
Sakskart 
Tilleggssakskart 
- Protokoll

 13.10
Sakskart 
- Driftsorientering
- Protokoll
27.10
Sakskart til konstituerende
møte

- Tilleggssakskart
- Protokoll

17.11
Sakskart
Tilleggssakskart 
Protokoll 

15.12
Sakskart 
Tilleggssakskart 
Protokoll

Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen

-

-

-

07.11
Sakskart
-Protokoll

05.12
Sakskart
- Protokoll

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

 23.08
Sakskart
Protokoll

 26.09
Sakskart
- Tilleggskart
- Protokoll

-

07.11
Sakskart
- Protokoll
28.11
Sakskart
Protokoll

-

Helse- og sosialkomiteen

22.08
Sakskart
-Protokoll

-

03.10
Sakskart
- Protokoll

07.11
Sakskart
-protokoll

08.12
Sakskart
Tilleggskart
- Protokoll

Eldrerådet

29.08

-

03.10

07.11

05.12

Rådet for funksjonshemmede

22.08

-

 03.10

07.11
Sakskart
- protokoll

05.12
møte avlyst

Ungdomsrådet

25.08
Sakskart
- Protokoll 

29.09
Sakskart
- Protokoll

 18.10
Sakskart
- Protokoll

 07.11
Sakskart
- Protokoll

06.12
Sakskart 
- Protokoll

Arbeidsutvalget

24.08

 -

05.10

09.11

07.12

 

Møtestart

Bydelsutvalget, Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen og Helse- og sosialkomiteen starter sine møter kl. 17.00.

Arbeidsutvalget og
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen
starter sine møter kl. 18.00.

Eldrerådet starter kl. 10.30 på Røa eldresenter, møterom Mølleplassen.