Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter i Bydel Vestre Aker - innkalling med saker og protokoll 2009

 

Utvalg jan. febr. mars april mai juni
Bydelsutvalget - 05.02.09
Sakskart 
- Tilleggssakskart 
- Protokoll
12.03.09
Sakskart 
- Tilleggssakskart 
- Protokoll

16.04.09
Sakskart 
- Tilleggssakskart
- Protokoll

14.05.09
Sakskart
-Tilleggssakskart
- Protokoll

18.06.09 
Sakskart 
- Tilleggssakskart -
- Protokoll 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

19.01.09
Sakskart
-Protokoll

24.02.09
Sakskart  
- Protokoll

30.03.09
Sakskart 
- Protokoll

27.04.09
Sakskart   
- Tilleggskart   
- Tilleggskart II -
Protokoll

-

02.06.09
Sakskart 
- Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

 26.01.09
Sakskart
-Protokoll
 -

02.03.09
Sakskart
- Protokoll
30.03.09
Sakskart
- Protokoll

 -

04.05.09 
Sakskart  
-Protokoll

 08.06.09
Sakskart
-protokoll

Eldrerådet

 26.01.09  - 02.03.09
30.03.09
 -  04.05.09  08.06.09

Rådet for funksjonshemmede

 26.01.09
Sakskart
- Protokoll
 - 02.03.09
- Innkalling 
- Protokoll
30.03.09
- Sakskart 
- Protokoll 
 - 04.05.09
-Sakskart
- Protokoll
 08.06.09
Sakskart
- Protokoll
Ungdomsrådet 26.01.09
Sakskart
-Protokoll
-

03.03.09
Sakskart
-Protokoll

02.04.09
Sakskart
-Protokoll

04.05.09
Sakskart
-Protokoll

09.06.09
Sakskart
-Protokoll

Arbeidsutvalget

 28.01.09  -  04.03.09  01.04.09  06.05.09  10.06.09

2. halvår 2009

Utvalg juli aug. sept. okt. nov. des.
Bydelsutvalget - - 03.09.09
Sakskart 
- Protokoll
08.10.09
Sakskart -
Tilleggssakskart 
- Protokoll
12.11.09
Sakskart del 1  
- Sakskart del 2 -
BU-sak 178/09 
- Protokoll

17.12.09

Sakskart
- BU-sak 218/09
-BU-sak 219/09 
- Protokoll

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen -

17.08.09
Sakskart
Protokoll

 21.09.09
Sakskart
Tilleggssakskart 
Protokoll

26.10.09
Sakskart
Tilleggskart
Tilleggskart II
Protokoll

30.11.09
Sakskart
Tilleggskart
Tilleggskart2 
Protokoll  
-

Helse- og sosialkomiteen

-

24.08.09
Sakskart
Protokoll

 28.09.09
Sakskart
Protokoll

 -  02.11.09
Sakskart 
protokoll

07.12.09
Sakskart
Protokoll

 

Eldrerådet

- 31.08.09  28.09.09  -  02.11.09  07.12.09

Rådet for funksjonshemmede

- 24.08.09
Sakskart
-Protokoll

 28.09.09
Sakskart 
Protokoll

 -  02.11.09
Sakskart 
- protokoll
 07.12.09
Sakskart
-Protokoll
Ungdomsrådet   25.08.09
Protokoll
 24.09.09 -  02.11.09
Protokoll

 10.12.09
Innkalling
Protokoll

Arbeidsutvalget

-               26.08.09  30.09.09  -  04.11.09  09.12.09