Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2014 i Bydel Vestre Aker

I oversikten under kan du lese innkalling med saker til møtene, samt protokoll, når de foreligger.

Sakene legges ut i PDF-format som gjør det lettere å håndtere store dokumenter. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. (Dersom du ikke har  Acrobat Reader , kan du laste det ned her.)

Klikk på linker under og du får opp innkalling med saker / protokoll. Til noen saker finnes vedlegg. Ved å klikke på vedleggets navn får man det opp.

Vi gjør oppmerksom at åpning av sakskart kan ta noe tid, da underliggende filer kan være store.

Oversikt politiske møter 2014

Utvalg

Februar møte

  April
møte
Mai møte

Juni
møte

Bydelsutvalget 27.02
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo
 

10.04
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo
 

22.05
Sakskart
. Protokoll
. Møtevideo

19.06
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo
 

Arbeidsutvalget

03.02
Sakskart
.Protokoll

 

24.03
Sakskart
.Protokoll

05.05
Sakskart
.Protokoll
02.06
Sakskart
.Protokoll
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 13.02
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
  03.04.
Sakskart
.Protokoll
15.05
Sakskart
.Protokoll
12.06
Sakskart
.Protokoll
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
  03.04
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
12.05
Sakskart
.Protokoll
10.06
Sakskart
.Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

13.02
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
  03.04
Sakskart
.Protokoll

15.05
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll

12.06
Sakskart
.Protokoll

Eldrerådet

13.02
Sakskart
.Protokoll
  03.04
Sakskart
.Protokoll
15.05
Sakskart
.Protokoll
12.06
Sakskart
.Protokoll

Rådet for funksjonshemmede

13.02
Sakskart
.Protokoll
  03.04
Sakskart
.Protokoll
15.05
Sakskart
.Protokoll
11.06
Sakskart
.Protokoll
Ungdomsrådet 10.02
Sakskart
.Protokoll
  31.03
Sakskart
.Protokoll
12.05
Sakskart
.Protokoll
10.06
Sakskart
.Protokoll

 

Utvalg September møte Oktober møte

November møte

Desember møte
Bydelsutvalget 04.09
Sakskart
.Protokoll

16.10
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo

 

13.11
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo

18.12
Sakskart
.Protokoll
.Møtevideo
Arbeidsutvalget 18.08
Sakskart
.Protokoll
22.09
Sakskart
.Protokoll
27.10
Sakskart
.Protokoll

24.11
Sakskart
.Protokoll

Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 28.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Protokoll

06.11
Sakskart
.Protokoll

04.12
Sakskart
.Protokoll
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08
Sakskart
.Protokoll
06.10
Sakskart
.Protokoll
03.11
Sakskart
.Tilleggssak
.Protokoll
01.12
Sakskart
.Protokoll
Helse- og sosialkomiteen 28.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Protokoll

06.11
Sakskart
.Tilleggssak
.Tilleggssak
.Protokoll

04.12
Sakskart
.Protokoll
Eldrerådet 28.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Protokoll
06.11
Sakskart
.Protokoll
04.12
Sakskart
.Protokoll
Rådet for funksjonshemmede 28.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Protokoll
06.11
Møte avlyst
04.12
Sakskart
Ungdomsrådet 25.08
Sakskart
.Protokoll
06.10
Sakskart
.Protokoll
03.11
Sakskart
.Protokoll
01.12
Sakskart
.Protokoll