Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2013 i Bydel Vestre Aker


Høsten 2013:

utvalg

september
møte

oktober
møte
november
møte
desember
møte
Bydelsutvalget 05.09
Sakskart
.Protokoll
17.10
Sakskart
.Protokoll
14.11
Sakskart
.Protokoll
12.12
Sakskart
.Protokoll
Arbeidsutvalget

26.08
Sakskart
.Protokoll

23.09
Sakskart
.Protokoll

28.10
Sakskart
.Protokoll

25.11
Sakskart
.Protokoll
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen

29.08
Sakskart
.Protokoll

09.10
Sakskart
.Protokoll
07.11
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
05.12
Sakskart .
Protokoll
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 26.08
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
07.10
Sakskart
.Protokoll
04.11
Sakskart
.Protokoll
02.12
Sakskart .
Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

29.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll
07.11
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll

05.12
Sakskart
.Tilleggssak
. Protokoll

Eldrerådet

29.08
Sakskart
.Protokoll
10.10
Sakskart
.Protokoll
07.11
Sakskart
.Protokoll
05.12
Sakskart .
Protokoll

Rådet for funksjonshemmede

29.08
Sakskart
.Protokoll
09.10
Sakskart
.Protokoll
07.11
Sakskart
.Protokoll
05.12
Sakskart .
Protokoll
Ungdomsrådet 26.08
Sakskart
.protokoll
07.10
Sakskart
.Protokoll
04.11
Sakskart
.Protokoll
02.12
Sakskart
.Protokoll


Våren 2013:

utvalg

februar
møte

mars
møte
april
møte
mai
møte
juni
møte
Bydelsutvalget 07.02
Sakskart
-Protokoll
14.03
Sakskart
-Tilleggssak
-Protokoll
25.04
Sakskart
-Protokoll
23.05
Sakskart
-Tilleggssak
-Protokoll
20.06
Sakskart
.Protokoll
Arbeidsutvalget

21.01
Sakskart
-Protokoll

25.02
Sakskart
-Protokoll
08.04
Sakskart
-Protokoll
06.05
Sakskart
-Protokoll
03.06
Sakskart
-Protokoll
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 31.01
Sakskart
-Protokoll
07.03
Sakskart
-Protokoll

17.04
Sakskart
-Protokoll

15.05
Møtet er avlyst.

13.06
Sakskart
-Protokoll

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 28.01
sakskart
-Protokoll
04.03
Sakskart
-Protokoll
15.04
Sakskart
-Protokoll
13.05
Sakskart
-Protokoll
10.06
Sakskart
-Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

31.01
Sakskart
-Tilleggskart
-Protokoll
07.03
Sakskart
-Protokoll
17.04
Sakskart
-Protokoll

15.05
Sakskart
-Protokoll
13.06
Sakskart
.Protokoll

Eldrerådet

31.01
Sakskart
-Protokoll
07.03
Sakskart
-Protokoll
18.04
Sakskart
-Protokoll

15.05
Sakskart
-Protokoll
13.06
Sakskart
.Protokoll

Rådet for funksjonshemmede

31.01
Sakskart
-Protokoll
07.03
Sakskart
-Protokoll
17.04
Sakskart
-Protokoll

15.05
Sakskart
-Protokoll

13.06
Sakskart
.Protokoll

Ungdomsrådet 28.01
Sakskart
-Protokoll
04.03
Sakskart
-Protokoll
-Handlingsplan
15.04
Sakskart
-Protokoll
13.05
Sakskart
-Protokoll
10.06
Sakskart
-Protokoll