Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter i Bydel Vestre Aker - innkalling med saker og protokoll 2007

Oversikt politiske møter 1. halvår 2007:

 

Utvalg

jan.

febr.

mars

april

mai

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

15.01.07
innkalling
protokoll

19.02.07
innkalling
- protokoll

19.03.07
innkalling
- protokoll

23.04.07
innkalling 
- protokoll

29.05.07
innkalling 
- protokoll

Helse- og sosialkomiteen

22.01.07
innkalling

26.02.07

26.03.07

30.04.07

-

Eldrerådet

22.01.07

26.02.07

26.03.07

30.04.07

-

Rådet for funksjonshemmede

29.01.07

-

05.03.07

16.04.07
innkalling
protokoll

21.05.07
innkalling

Ungdomsrådet

23.01.07

27.02.07

29.03.07

-

03.05.07

Arbeidsutvalget

24.01.07
protokoll

28.02.07

28.03.07

-

02.05.07

Bydelsutvalget

-

01.02.07
innkalling
- protokoll

08.03.07
innkalling
 - protokoll

12.04.07
innkalling 
- protokoll

10.05.07
innkalling
protokoll

Oversikt politiske møter 2. halvår 2007:

 

Utvalg

juni

aug.

sept.

okt.

nov.

des.

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

-

20.08.07
innkalling
protokoll

-

01.10.07
protokoll

05.11.07 innkalling  
protokoll 

26.11.07
innkalling 
protokoll

Helse- og sosialkomiteen

04.06.07
innkalling

27.08.07

-

08.10.07

 -

 -

Eldrerådet

04.06.07

27.08.07

22.09.07

08.10.07

 -

 

Rådet for funksjonshemmede

18.06.07

protokoll

27.08.07
innkalling
protokoll

-

08.10.07
innkalling 
 protokoll

19.11.07
innkalling

10.12.07

Ungdomsrådet

05.06.07

30.08.07

-

09.10.07

12.11.07

11.12.07

Arbeidsutvalget

06.06.07

29.08.07

-

10.10.07

14.11.07

 05.12.07
Bydelsutvalget

14.06.07
innkalling
protokoll

-

06.09.07
innkalling
protokoll

16.10.07
innkalling

protokoll

18.10
innkalling 

protokoll

22.11.07
innkalling 
protokoll

13.12.07
innkalling 
protokoll