Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter i Bydel Vestre Aker - innkalling med saker og protokoll 2012

I oversikten under kan du lese innkalling med saker til møtene, samt protokoll.

Sakene publiseres i pdf-format som gjør det lettere å håndtere store dokumenter. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. (Dersom du ikke har  Acrobat Reader , kan du laste det ned her.)

Klikk på linker under og du får opp innkalling med saker / protokoll. Til noen saker finnes vedlegg. Ved å klikke på vedleggets navn får man det opp.

Vi gjør oppmerksom at åpning av sakskart kan ta noe tid, da underliggende filer kan være store.

OVERSIKT POLITISKE MØTER

Høsten 2012:

utvalg

august møte

oktober
møte
november
møte
desember
møte
Arbeidsutvalget 20.08
Sakskart
-Protokoll
10.09
Sakskart
-Protokoll
15.10
Sakskart
-Protokoll
26.11
Sakskart
-Protokoll
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 23.08
Sakskart
-Protokoll
20.09
Sakskart
-Protokoll
25.10
Sakskart
-Protokoll
06.12
Sakskart
-Tilleggskart
-Protokoll
Bydelsutvalget 30.08
Sakskart
-Protokoll
27.09
Sakskart
-Protokoll
01.11
Sakskart
-Tilleggskart
-Protokoll
13.12
Sakskart
-Protokoll
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 22.08
Sakskart
-Protokoll
17.09
Sakskart
-Protokoll
22.10
Sakskart
-Protokoll
03.12
Sakskart
-Tilleggskart
-Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

23.08
Sakskart
-Protokoll
20.09
Sakskart
-Protokoll
25.10
Sakskart
-Protokoll

06.12
Sakskart
-tilleggskart
-Protokoll

Eldrerådet

23.08
Sakskart
-Protokoll
20.09
Sakskart
-Protokoll
25.10
Sakskart
- Protokoll
06.12
Sakskart
-Protokoll

Rådet for funksjonshemmede

23.08
Sakskart
-Protokoll
20.09
sakskart
-Protokoll

25.10
Avlyst pga. møte i det sentrale rådet

06.12
Sakskart
-Protokoll
Ungdomsrådet 20.08
Sakskart
-Protokoll
17.09
Sakskart
-Protokoll
22.10
Sakskart
-Protokoll
03.12
Sakskart
-Protokoll

 

Våren 2012:

utvalg

februar
møte

mars
møte
april
møte
mai
møte
juni
møte
Arbeidsutvalget 16.01
Protokoll
06.02
Protokoll
12.03
Protokoll
17.04
Sakskart
-Protokoll
04.06
Sakskart
-protokoll
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 26.01
Sakskart
-Protokoll
16.02
Sakskart
-Protokoll
22.03
Sakskart
- protokoll
26.04
Sakskart
-Protokoll

14.06
Sakskart
-Protokoll

Bydelsutvalget 02.02
- Sakskart 
-Tilleggssakskart  
- Ny regnskapssak 
- Protokoll

01.03
Sakskart 
Tilleggssakskart 
Driftsorientering
Tilleggssakskart
- Protokoll

29.03
Sakskart
- Protokoll
03.05
Sakskart
- Protokoll
21.06
Sakskart
-Protokoll
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

23.01
Sakskart
Protokoll

13.02
Sakskart 
Protokoll

19.03
Sakskart
- Protokoll

23.04
Møtet er avlyst
11.06
Sakskart
-Protokoll

Helse- og sosialkomiteen

26.01
Sakskart
Tilleggskart 
- Protokoll
16.02
Sakskart
- Protokoll

22.03
Sakskart
Tilleggskart
- Protokoll

26.04
Sakskart
-Protokoll
14.06
Sakskart
-Protokoll

Eldrerådet

26.01
Innkalling 
- Protokoll
16.02
Innkalling
- Protokoll
22.03
Innkalling
- Protokoll
26.04
Sakskart
-Protokoll
14.06
Sakskart
-Protokoll

Rådet for funksjonshemmede

26.01
Sakskart 
- Protokoll
16.02
Sakskart
-Protokoll
22.03
Sakskart
- Protokoll
26.04
Sakskart
-protokoll
14.06
Sakskart
-Protokoll
Ungdomsrådet 23.01
Sakskart
- Protokoll
 13.02
Sakskart
-Protokoll

19.03
Sakskart
- Protokoll

23.04
Sakskart
-Protokoll
04.06
Sakskart
-Protokoll