Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker i september 2012

Saker til behandling
 
ER
10.09
RFF
11.09
BUR
11.09
KNK
12.09
BUK
13.09
HOS
13.09
AU
17.09
BU
20.09

BU-sak 12/71
Økonomioppfølging pr 31.07.12

      X X X X X
BU-sak 12/72
Detaljregulering av Voldsløkka idrettsplass
      X       X

BU-sak 12/73
Detaljregulering av del av Hans Nielsen Hauges gate

      X       X
BU-sak 12/74
Boligbehov - Utfordringer i bydel Sagene
X X       X X X
BU-sak 12/75
VB11: Barnehager og trafikk (oppdatert sak)
      X X     X

BU-sak 12/76
Høringsuttalelse vedrørende videreføring av sentral bestilling av barnehageplasser

        X   X X
BU-sak 12/77
Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører modellen
            X X
BU-sak 12/78
Bydelen som forvalter og tjenestetilbyder
            X X

BU-sak 12/79
Psykisk helse: Tiltak i Bydel Sagene og åpenhet om psykiske lidelser

X X X   X X   X
BU-sak 12/80
Selvmord og selvskading. Tiltak og handlingsplansom en del av folkehelsearbeidet i Bydel Sagene
X X X   X X   X
BU-sak 12/81
Fast kommunal hjemmehjelp
X X       X   X
BU-sak 12/82
Sykefravær - muligheter for forebygging
            X X
BU-sak 12/83
Plan for overgang til lavutslippsbiler
      X       X
BU-sak 12/84
VK 3: Lokal stasjon av Oslo musikk ogkulturskole i bydel Sagene
      X X     X
BU-sak 12/85
VK5. Sagene samfunnshus
      X       X
BU-sak 12/86
Tilsynsbesøk ved Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet 3. mai 2012
          X   X

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2012