Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg

 

Bydelsutvalget  (BU)  Innkalling  del 1   del 2  del 3
27. mai Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll        Vedlegg til sak 10/53 og 10/56
                                            BU-sak 10/51

Arbeidsutvalget (AU)
25.05 kl. 1730, Sagene samfunnshus, Trinserud

Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
19.05 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
20.05 kl. 1800, Mor Go' Hjertasvei 25, Mølla gruppebolig

Barne- og ungekomiteén (BUK)
20.05 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Eldrerådet (ER)
18.05 kl. 1400, Sandakerveien 33c, Bydelssalen 3.etg.

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
18.05 kl. 1700, Sagene samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
18.05 kl. 1830, Sandakerveien 33c, Bydelssalen 3. etg.