Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg

 

Bydelsutvalget  (BU)
25. mars Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

 Innkalling   Vedlegg     Veglegg til BU-sak 10/19   

 Møtebok/ Protokoll      Revidert sakliste

Arbeidsutvalget (AU)

23.03 kl. 1730, Sagene samfunnshus, Trinserud

Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
17.03 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
18.03 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK)
18.03 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Eldrerådet (ER)
15.03 kl. 1400, Sandakerveien 61, Seniorsenteret

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
15.03 kl. 1700, Sagene samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
16.03 kl. 1830, Sandakerveien 33C, 1.etg