Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg

Bydelsutvalget  (BU) Innkalling     vedlegg
14 april Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

12.04 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n

 

 

 Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 06.04 kl. 1800, Sagene samf.hus

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 07.04 kl. 1800, Sagene samf.hus

Barne- og ungekomiteén (BUK) 07.04 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 04.04 kl. 1400, Sagene samfunnshus, River'n

Rådet for funksjonshemmede (RFF)  avlyst 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 05.04 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus