Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg

12 mai Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

10.05 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n
     

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 04.05 kl. 1800, Sagene samf.hus

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 05.05 kl. 1800, Sagene samf.hus

Barne- og ungekomiteén (BUK) 05.05 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 02.05 kl. 1400,

Rådet for funksjonshemmede (RFF)  02.05. kl. 1700, Sagene samf.hus

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 03.05 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(16.05.11)