Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget (BU) Innkalling     vedlegg1        vedlegg2

16. juni Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

14.06 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n
     

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 08.06 kl. 1800, Sagene samf.hus

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 09.06 kl. 1800, Sagene samf.hus

Barne- og ungekomiteén (BUK) 09.06 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 06.06 kl. 1400, Sagenehjemmet

Rådet for funksjonshemmede (RFF)  06.06 kl. 1700, Sagene samf.hus

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 07.06 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(30.08.11)