Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU) Innkalling del 1    vedlegg
17 mars Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

15.03 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n
 
Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 
09.03 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 10.03 kl. 1800, Sagene-Torshov seniorsenter, Sandakervn. 61

Barne- og ungekomiteén (BUK)10.03 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 07.03 kl. 1400, Sagene samfunnshus, River'n

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 07.03 kl. 1700, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 08.03 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(01.04.11)