Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)   Innkalling      Ekstra sak  
15.12  kl. 18.30, Sagene Samfunnshus, Kaysalen
Korrigert saksframlegg Budsjett 2012
Møtebok/ Protokoll         
                                                    
Arbeidsutvalget (AU)
12.12 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Trinserud
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
07.12 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 
08.12 kl. 1700, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK)
08.12 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, River'n

Eldrerådet (ER)
05.12 kl. 1400, Sagene Samfunnshus, River'n

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
06.12 kl. 1700, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
 06.12 kl 1830, Torshovdalen aktivitetshus    
(21.12.11)