Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)  Innkalling del 1    del2
17 februar Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen
Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

15.02 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n
   
Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 
09.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 10.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK)10.02 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER) 07.02 kl. 1400, Sandakervn. 33C, Bydelssal-lille

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 07.02 kl. 1700, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 08.02 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus
(04.03.11)