Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)   Innkalling      Ekstra saker   
24.11 kl. 18.30, Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll         
                                                    
Arbeidsutvalget (AU)
21.11 kl. 17.30, Sagene Samfunnshus, Trinserud
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
16.11 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 
17.11 kl. 1830, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK)
17.11 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, River'n

Eldrerådet (ER)
14.11 kl. 1400, Sagene Samfunnshus, River'n

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
15.11 kl. 1700, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
15.11 kl 1830, Torshovdalen aktivitetshus    
(28.11.11)