Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møter og protokoller 2005


Møtene er åpne og holdes i Bydelshuset i Akersbakken 27

(Om åpen halvtime)

Ønskes dok. fra møter før 2004, send en e-post til postmottaket, webred eller sekretær for bydelsutvalget. postmottak@bsh.oslo.kommune.no
liv.ronnow@bsh.oslo.kommune.no  kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no

Møtekartene med fullstedige saker (ikke vedleggene) finnes på bydelsutvalgets innkalling. Innkalling råd og utvalg er bare oversikt over hvilke av bydelsutvalgets saker som skal behandles i rådet eller komiteen.
Protokoller kan hentes fram i sin helhet ved å klikke på aktuelt dokument. Dokumentene leses i Acrobat Reader. Oversikt over alle sakene finnes i innholdsfortegnelse først i innkallingen hos bydelsutvalget.

Møter i 2004 finner du på denne lenken.

Høst 2005

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

Møtestart

August 
2005

September 
2005

Oktober
2005

November 2005

Desember 2005

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

30.
Innkalling
Protokoll

27.
Innkalling
Protokoll

25.
Innkalling
Protokoll

29.
Innkalling - sakene (word)
Protokoll

13.
Innkalling-sakene
Protokoll

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

25.
Innkalling 
Protokoll

22.
Innkalling 
Protokoll

20.
Innkalling 
Protokoll

24.
Innkalling
 Protokoll 

08.
Innkalling
 Protokoll

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

23.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

18.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

06.
Avlyst

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

24.
Innkalling
Protokoll

21.
Innkalling
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll

23.
Innkalling
Protokoll

07.
Avlyst

Trafikk,- miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

24.
Innkalling
Protokoll

21.
Ikke møte

19.
Innkalling
Protokoll

23.
Innkalling
Protokoll

07.
Innkalling
Protokoll

Eldrerådet

Kl 10.30 på
Adamstuen
omsorgssenter

23.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

18.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

06.
Innkalling
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Tirsdag
Kl 17.00

23.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

18.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

06.
Innkalling
Protokoll

Ungdomsrådet

Tirsdag
Kl 17.00

23
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

18.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

06.
Innkalling
Protokoll

Vår 2005 under:

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

Møtestart

Januar  05 Februar 05 Mars 05 April 05 Mai 05 Juni 05

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

25.
Møtet ble avlyst

22.
Innkalling  
Protokoll

29.
Innkalling
Protokoll

26.
Innkalling
Protokoll

31.
Innkalling
Protokoll

14.
Innkalling
Protokoll

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

20.
Innkalling  
Protokoll

17.
Innkalling   Protokoll 

17.
Innkalling   Protokoll 

21.
Innkalling 
 Protokoll 

26.
Innkalling 
 Protokoll 

09.
Innkalling   Protokoll 

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

18.
Møtet ble
avlyst

15.
Innkalling  
Protokoll

15.
Innkalling  
Protokoll

19.
Innkalling  
Protokoll

24.
Innkalling  
Protokoll

07.
Innkalling  
Protokoll

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

19.
Møtet ble
avlyst

16.
Innkalling
Protokoll

16.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

25.
Innkalling
Protokoll

08.
Innkalling
Protokoll

Trafikk,- miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

19.
Møtet ble
avlyst

16.
Innkalling
Protokoll

16.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

25.
Møtet
avlyst

08.
Innkalling
Protokoll

Eldrerådet

Kl 10.30 på
Adamstuen
omsorgssenter

18.
Møtet ble
avlyst

15.
Innkalling
Protokoll

15.
Innkalling
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

07.
Innkalling
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Tirsdag
Kl 17.00

18.
Møtet ble
avlyst

15.
Innkalling
Protokoll

15.
Innkalling
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

07.
Innkalling
Protokoll

Ungdomsrådet

Kl 17.00

18.
Innkalling
Protokoll

15.
Innkalling
Protokoll

15.
Innkalling
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

07.
Innkalling
Protokoll