Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling 7. mars kl 17.00

 

Saker til behandling:
 

BU-sak    BU OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
27/2013 Fremdriftsplan for utkvittering av verbalvedtak - Budsjett 2013  X              
28/2013 Årsberetning 2012 for Bydel Gamle Oslo
Vedlegg: Årsberetning 2012
 X 14  06  08   05   07  02  X
29/2013 Årstatistikk 2012 for Bydel Gamle Oslo
Vedlegg: Årstatistikk 2012
 X 15  07  09  06  08  03  X
30/2013

Endret plantall KVP tildelingsbrev

               
31/2013 Interne budsjettjusteringer 2013                
32 /2013 Bydelens innspill ved varsel om offentlig ettersyn - Brinken 53-61,       
Kampen

Vedlegg:
  1. Kunngjøring om offentlig ettersyn
  2. Planforslag til offentlig ettersyn
  3. Forslag til reguleringskart 1
  4. Forslag til reguleringskart 2
    08          
33/2013

Bydelens forhåndsuttalelse til byggesaker som gjelder omslagt kabeltrasé fra Oslo S til Loenga og midlertidige bruer for Østfoldbanen
Vedlegg
1: Midlertidig kabeltrasé i forbindelse med Jernbaneverkets
     prosjekter
 2: Forberedende arbeid - Oversikt Loenga
 3: Forberedende arbeid - Oversikt Klypen
 4: Midlertidige bruer for Follobaneprosjektet
 5: Forberedende arbeid - Oversikt
 6: Snitt og detaljer - Bruer for Follobaneprosjektet

     09          
34/2013 Bydelens innspill til endring av planforslag - Kolstadgata 1
Vedlegg
 1: Kolstadgata 1 - Forslag til detaljregulering - Endringer
 2: Forslag til reguleringsbestemmelser
    10          
35/2013 Orientering om rehabilitering av Åkeberg barnehage og flytting til midlertidige lokaler
Vedlegg 1: Protest fra foreldrene i Sommerfryd barnehage
Vedlegg 2: Informasjon til foreldre og foresatte
  16            
36/2013 Korrigert
Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) - Søknad om bruksretts til  St. Halvardsgate 13, gnr 233, bnr 174
Vedlegg:
  1. Søknad fra Gamlebyen Sport og Fritid
  2. Protokollutskrift BU-sak 47/2009
  3. Utsnitt av reguleringskart
  4. Flyfoto over området
   17            
24/2013 Utsatt sak: Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Enerhaugen kulturscene, Hagegata 24
Vedlegg: Søknad
   12            
37/2013 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Wasabi Sushi, Hagegata 22/24
Vedlegg: Søknad
   18            
38/2013 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte - Kiwi 545 Tøyen,
Kolstadgata 18
Vedlegg: Søknad
   19            
39/2013 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte - Kiwi 583 Jordal,
Rolf Hofmos gate 1
Vedlegg: Søknad
   20            
40/2013 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte - Kiwi 363 Grønland 18, Grønland 18
Vedlegg: Søknad
   21            
41/2013 Søknad om bevilling - Sodexo avd. 2855 KLP,
Dronning Eufemias gate 10
Vedlegg: Protokollutskrift fra 13.12.2012 og søknad
   22            

 Referatsaker: