Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (HSS) 2008

Her finner du oversikt over saker som behandles i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (HSS) i 2008.

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 3. desember

Protokoll
Innkalling

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
62/08 Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne ved Traktøren Restaurant og Bar, Trondheimsveien 37 Bydelsdirektørens forslag til vedtak
61/08 Søknad om ny skjenkebevilling ved Dolche, Vogts gate 17

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Tegning
Søknad

60/08 Søknad om skjenkebevilling ute ved Rye's Cafe & Bar, Thv. Meyers gate 59

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

59/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Mecca, Østre Elvebakke 7

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Del 1
Del 2

58/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved Carl Berner Kjellern AS, Trondheimsveien 113

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Søknad/befaringsrapport

57/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne/utvidet åpningstid ved Hellawaits, Thv. Meyers gate 81

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Del 1
Del 2

56/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008

Strategisk plan 2008-2011
Se også innkalling 

55/08 Paulus sykehjem - rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 23. september 2008 Del 1
Del 2
54/08 Grünerløkka sykehjem - rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 15. september 2008 Del 1
Del 2
53/08 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 18. juni 2008 Del 1
Del 2
52/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
51/08 Forslag til endring av politikk når det gjelder eldrebolig - husleie Se innkalling
50/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 15. oktober 2008 Protokoll

Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 15. oktober

Protokoll
Innkalling

49/08 Utleie av fortau til servering 
48/08 Fontenehuset i Oslo 
47/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård ved Cafe Kaos, Thv. Meyers gate 56 
46/08 Forslag til endring av politikk når det gjelder eldrebolig - husleie 
45/08 Orientering fra Sykehjemsetaten om prosessen rundt skifte av drifter på Paulus sykehjem mm 
44/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. august 2008 

Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. august

Protokoll
Innkalling

43/08 Høring - hovedstadsprosessen
42/08 Høring - administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen
41/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Grünerløkka Kulturcafe, Thv. Meyers gate 81 
40/08 Rapport fra tilsyn ved Paulus sykehjem 17. juni 2008 
39/08 Grünerløkka sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn 16. juni 2008 
38/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. juni 2008


Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. juni

Protokoll
Innkalling

37/08 Vold mot kvinner
36 /08 Åpningstiden på Blå
35/08 Budsjettjustering-disponering av mindreforbruk 
34/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Baker Hansen, Grenseveien 50  
33/08 Søknad om ny salgsbevilling fra Meny Løren, Lørenveien 46
32/08 Søknad om utvidet skjenkebevilling inne ved Memphis Kafe & Bar, Thv. Meyers gate 63 
31/08 Søknad om skjenkebevilling ute ved Cafe Kaos, Thv. Meyers gate 56  
30/08 Søknad om fornyelse av salgsbevilling ved Løkka Matsenter AS, Thv. Meyers gate 87 
29/08 Søknad om ny sjenkebevilling inne ved Tasty Restaurant, Trondheimsveien 162
28/08 Tilsynsrapport fra tilsynsbesøk på Grünerløkka sykehjem 10. mars 2008 
27/08 Tilsynsrapport fra tilsynsbesøk på Lille Tøyen sykehjem 7. februar 2008  
26/08 Høringsuttalelse - bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo og rammeplan for sykehjem i Oslo kommune 
25/08 Bystyremelding nr.2/2008 om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune 
24/08 Ruspolitisk handlingsplan Bydel Grünerløkka 2008-2011
23/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka
22/08 Forholdet mellom bydelsutvalget og Rådet for funksjonshemmede
21/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 9. april 2008


Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 9. april

Protokoll
Innkalling

20/08 Høring - forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune 
19/08 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling inne og ute ved DaQota, Olaf Ryes plass 9  
18/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Tasty Restaurant, Trondheimsveien 162  
17/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute/utvidet åpningstid ved Orkide Kafe & Pub, Chr. Krohgs gate 32
16/08 Kontrakter for utleie av fortau til serveringssteder og policy for bruk og utleie av bydelens parker
15/08 Årsrapport 2007 Grünerløkka Smittevern  
14/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. februar 2008


Møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. februar

Protokoll
Innkalling

13/08 Ruspolitisk handlingsplan for Oslo
12/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne fra Gilgamesj, Trondheimsveien 10 
11/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute/utvidet åpningstid inne fra Dansens Hus, Møllerveien 2 
10/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute fra Kanon Bistro AS, Peter Møllers vei 2  
9/08 Søknad om salgsbevilling fra Løkka Matsenter AS, Thv. Meyers gate 87  
8/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute/utvidet åpningstid fra Trancher, Thv. Meyers gate 78 
7/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne fra Activ Drift AS, Thv. Meyers gate 59  
6/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute fra Carl Berner Kjellern, Trondheimsveien 113  
5/08 Rapport fra anmeldt tilsyn 19.12.2007 - Grünerløkka sykehjem  
4/08 Strategisk plan 2008-2011 
3/08 Årsrapport 2007 Grünerløkka Smittevern  
2/08 Budsjett 2008 - obligatoriske plantall pleie og omsorg  
1/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 5. desember 2007