Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i BU 2007

Her finner du oversikt over saker som behandles i Bydelsutvalget (BU) i 2007.

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Sak      Saker til behandling i BU                                     Protokoll fra BU-møte

BU-møte 18. desember

Innkalling til møte                                                               Protokoll fra 18.12.07

Tilleggskart til møte

BU-møte 22. november

Innkalling til BU-møte 22. november                             Protokoll fra 22.11.07

BU - ettersendte saker - sakskart 22.11.07

Saker til behandling i utvalget 25. oktober 2007     Protokoll fra 25.10.07

Protokoll konstituerende møte 25.10.2007

101/07  Anmodning om uttalelse - Olaf Ryes plass 9

100/07  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute/utvidet åpningstid inne, Vulkan Scene AS

99/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring av loftsareal til to leiligheter, Markveien 6

98/07    Budsjettjustering sosialhjelp - prosjektet "Ny sjanse" 2007

97/07    Økonomirapportering per 30. september 2007

96/07    Booppfølging og helhetlig ressursbehov for brukergruppen innen rus og psykiatri - med tilleggsbeskrivelse av rutiner for bosetting i kommunale boliger

95/07   Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 9. oktober 2007

94/07   Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. september 2007

93/07  Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 17. september 2007

92/07  Trafikale løsninger for barnehagepaviljongen på Lille Tøyen

91/07  Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute ved M3 Mat & Bar - Maridalsveien 3      

 

 

Saker til behandling i utvalget 27. september 2007   Protokoll fra 27.9.2007

90/07    Orienteringssak - oppgradering av bydelens parkanlegg
89/07    Utplassering av minnebenk i Birkelunden
88/07    Støtte til drift av tilbud for psykisk utviklingshemmede
87/07    Booppfølging og helhetlig ressursbehov for brukergruppen innen rus og psykiatri
86/07    Tertialstatistikk 2. tertial 2007
85/07    Økonomirapportering per 31. august 2007
84/07    Byggesaksklage, Lørenveien 36
83/07    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 25. september 2007
82/07    Protokoll fra møte i Eldrerådet 24. september 2007
81/07    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 19. september 2007
80/07    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 12. september
79/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 3. september 2007
78/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 28. august 2007
77/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 20. juni 2007
76/07    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 12. juni 2007
75/07    Protokoll fra møte i Eldrerådet 11. juni 2007
74/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 22. mai 2007
73/07    Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. juni 2007

Saker til behandling i utvalget 14. juni 2007                 Protokoll fra 14.6.2007

72/07    Byggesaksklage, Sofienberggata 37, eiendom 228/634/0/0
71/07    Byggesaksklage, Waldemar Thranes gate 77, eiendom 218/186/0/0
70/07    Forslag til møter i bydelsutvalg og komiteer høsten 2007

69/07    Søknad om utvidet åpningstid ute for Grünerhaven
68/07    Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Parkcafeen Tilsammans

67/07    Lovlig grafittivegg som permanent ordning, Kulturhuset Hausmania

66/07    Tildeling av frivillighetsmidler - ankesak fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 22. mai 2007

65/07    Stopp menns vold mot kvinner

64/07    Tjenester til eldre i bydel Grünerløkka

63/07    Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006

62/07    Helse- og sosialombudets årsmelding 2007

61/07    Budsjettjustering - disponering av mindreforbruk 2006

60/07    Økonomirapportering per 30 april 2007

59/07    Tertialstatistikk 1 tertial 2007

58/07    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 12. juni 2007

57/07    Protokoll fra møte i Eldrerådet 11. juni 2007

56/07    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. juni 2007

55/07    Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 4. juni 2007

54/07    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 23. mai 2007

53/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 22. mai 2007

52/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 21. mai 2007

51/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 30. april 2007

50/07    Protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. mai 2007

Saker til behandling i utvalget 3. mai 2007                  Protokoll fra 3.5.07

48/07    Løkka kulturnettverk
48/07    Forespørsel om navnsetting - Rathkes plass

47/07    Søknad om utvidet åpningstid ute for Memphis Kafe & Bar

46/07    Høring- byrådets tilsynsansvar ovenfor bydelene

45/07    Regnskap 2006 for private institusjoner

44/07    Incentivmidler til eldresentrene

43/07    Økonomirapport per mars 2007

42/07    Brukerundersøkelse i barnehagene 2007
             vedlegg til sak 42/07

41/07    Helse- og sosialombudets årsmelding 2006
             vedlegg 1 til sak 41/07, vedlegg 2 til sak 41/07

40/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring til vaskehall,
            Trondheimsveien 42 A

39/07    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 25. april 2007

38/07    Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 23. april 2007

37/07    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 24. april 2007

36/07    Protokoll fra møte i Eldrerådet 23. april 2007

35/07    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 18. april 2007

34/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 17. april 2007

33/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 16. april 2007

32/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 26. mars 2007

31/07    Protokoll fra møte i bydelsutvalget 22. mars 2007

Saker til behandling i utvalget 22. mars 2007                Protokoll fra 22.3.07

30/07    Stopp menns vold mot kvinner
29/07    Sprøyterom på Prinds Chr. Augusts Minde, Storgata 36
28/07    Bydelsreform 2004 - forsøk med nye oppgaver til bydelene.
            
Evaluering av bydelsforsøkene

             vedlegg til sak 28/07
27/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring til vaskehall,
             Trondheimsveien 42 A

             vedlegg 1 til sak 27/07, vedlegg 2 til sak 27/07
26/07    Økonomirapportering per 28. februar 2007
25/07    Årsmelding for bydel Grünerløkka 2006
             vedlegg til sak 25/07
24/07    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 20. mars 2007
23/07    Protokoll fra møte i Eldrerådet 19. mars 2007
22/07    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 14. mars 2007
21/07    Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 12. mars 2007
20/07    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 7. mars 2007
19/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 6. mars 2007
18/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 5. mars 2007
17/07    Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15. februar 2007

Saker til behandling i utvalget 15. februar 2007            Protokoll fra 15.2.07

16/07    Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 5. februar 2007
15/07    Thorvald Meyers gate 19 - søknad om bruksendring fra butikk til butikk
             med servering
(sak anket inn av F, H og V fra møte i Teknisk- og
             miljøkomiteen 6. februar 2007)

14/07    Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune -
             bydelsutvalgenes arbeidsbetingelser

             vedlegg 1 til sak 14/07, vedlegg 2 til sak 14/07
13/07    Representasjon driftsstyret Grünerløkka skole
12/07    Ny representasjon for SV i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
11/07    Forslag til oppnevning av nye representanter for SV i Tilsynsutvalg for
             Sofienberghjemmet og Lilleborg sykehjem

10/07    Midlertidig barnehage i Sinsenparken
             vedlegg til sak 10/07
9/07      Status og fremtidige utfordringer for tjenester til barn i alderen 0-10 år
             vedlegg til sak 9/07
8/07      Grünerløkka som FairTrade bydel
7/07      Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 13. februar 2007
             (møte avlyst)
6/07      Protokoll fra møte i Eldrerådet 12. februar 2007
5/07      Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 7. februar 2007
4/07      Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 6. februar 2007
3/07      Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 5. februar 2007
2/07      Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 31. januar 2007
1/07      Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. desember 2006