Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart Ullern bydelsutvalg 11.09.2014

Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2014
Protokollen godkjennes endelig i bydelsutvalgets møte 23.10.2014

Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

Saksnr Tittel Vedlegg
PS 14/74 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalgs møte 11.09.2014 X
PS 14/75 Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 19.06.2014 X
PS 14/76 2. tertialmelding og økonomirapportering X
OS 14/17 2. tertialstatistikk 2014  X
PS 14/77 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt X
PS 14/78 Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter 2014 X
PS 14/79 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester - spørsmål til bydelsutvalgene X
PS 14/80 Uttalelse til klage over Plan og bygningsetatens avslag på søknad om oppføring av iskjøleanlegg og dispensasjoner fra reguleringsplan X
PS 14/81 Ullernchausseen 26 - uttalelse til klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om veianlegg og dispensasjon fra arealplan X
PS 14/82 Vækerøveien 41 - forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn X
PS 14/83 Hoffsveien - uttalelse til forslag om nedsatt fartsgrense X
PS 14/84 Uttalelse til konsesjonssøknad for kabelanlegg 132 kV Lilleaker - Jar X
PS 14/85 Uttalelse til forslag om endringer i forskrift om konsekvensutreninger for planer etter plan- og bygningsloven X
PS 14/86 Søknad om bevilling - Scandic Sjølyst X
PS 14/87 Søknad om bevilling - Mats og Martin AS  X
PS 14/88 Rapport fra tilsynsbesøk Madserud sykehjem 25.04.2014 X
PS 14/89 Rapport fra tilsynsbesøk Smestadhjemmet 25.04.2014 X
PS 14/90 Rapport fra tilsynsbesøk Kajalund sykehjem 08.05.2014 X
PS 14/91 Rapport fra tilsynsbesøk Casinetto aktivitetssenter 08.05.2014 X
PS 14/92 Rapport fra tilsynsbesøk Casinetto aktivitetssenter 19.06.2014 X
OS 14/18 Tilsyn og revisjon 1. halvår 2014  
OS 14/19 Bydelens internkontroll 2014  
OS 14/20 Referat fra arbeidsutvalgets møte 01.09.2014 X