Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling 12. april 2012

Saker til behandling:

BU-sak    OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
 35/2012 Økonomirapportering per februar 2012              
 36/2012 Fornyet varsel: Oppstart av arbeid med reguleringsplan for
nytt dobbeltspor Oslo - Ski
   14          
 37/2012 Bispegata - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering    15          
 38/2012 Dispensasjonssøknad Brinken 63-65     16          
 39/2012 Søknad om bevilling - Saif dagligvare, Hedmarksgata 10 M  13            
 40/2012 Søknad om bevilling - Sudøst Asian Crossover, Trondheimsveien 5
Tilleggsoplysning: Notat av 30.03.2012
 14            
 41/2012 Søknad om bevilling - Kiwi 333 Etterstad, Strømsveien 102  15            
 42/2012 Søknad om bevilling - Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 39  16            
 43/2012 Søknad om bevilling - Enga Restauranthus, Vålerenggata 5  17            
 44/2012 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Olympen mat & vinhus og Pigalle Grønlandsleiret 15
Tilleggsopplysning: Søknad
 18            
 45/2012  Søknad om bevilling - Alibaba Restaurant, Tøyengata 2, Grønland Bazar  19            
 46/2012 Søknad om bomåpner til privatperson  20    08      03  
 47/2012 Ulovlig og uønsket biltrafikk, snikkjøring og høye hastigheter i boligområde  21            
 48/2012 Utvidelse av antall medlemmer i Ungdomsrådet              
 49/2012 Budsjett 2012 - Konsekvens av budsjettvedtaket              
 50/2012 Ekstern budsjettjustering 1/2012              

 
Referatsaker: