Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Folkevalgtprogram for Bydel Bjerke 2012

Prosessveileder Ivar Christiansen  4 opplæringskvelder:

Torsdag 12. januar 2012 fra kl 18.00-22.00

Presentasjon v/Ivar Christiansen

- Formålet med Folkevalgtprogrammet.
- Presentasjoner og forventninger
- Folkevalgtes ulike roller
- Lover og regelverk
- Kjøreregler i bydelsutvalget

Onsdag 18. januar 2012 fra kl 17.00-21.00

Presentasjon v/Ivar Christiansen

- Folkevalgtes rettigheter og plikter
- Habilitet, taushetsplikt, etiske utfordringer    
- Samarbeid mellom folkevalgte mot felles mål.   
- Konflikt og konfliktløsning

Onsdag 01. februar 2012 fra kl 17.00-21.00

Presentasjon v/Ivar Christiansen

Administrasjonen presenterte innholdet i bydelens tjenester fra følgende resultatenhet/stab:
Resultatsjef Søknadskontoret, Maja Katzenmaier - presentasjon
Resultatsjef Forebyggende tjenester, Anne Svello Knoph - presentasjon
Resultatsjef Barnevern, Marit Bratlie - presentasjon
Økonomisjef Stab økonomi, Gro Solberg - presentasjon
Personalsjef Stab personal, Terje Sletten - presentasjon

Tema:
- Kan bydelspolitikere påvirke lokalpolitikken?
- Rammebetingelser og handlingsrom     
- Verktøykasse for større handlingsrom
- Hvilke virkningsmidler kan vi ta i bruk?

Torsdag 16. februar 2012 fra kl 17.00-21.00 

Administrasjonen presenterte innholdet i bydelens tjenester fra følgende resultatenhet/stab:
Resultatsjef Barnehagenområdet, Bente Bjerkås- presentasjon
Resultatsjef Oppfølgingstjenesten, Elin Agasøster - presentasjon
Resultatsjef  Sosialtjenesten, Bente Aldrin - presentasjon
Resultatsjef Hjemmetjenesten, Hilde Selstø - presentasjon  

Torsdag 26 april 2012 - Plansaker

Presentasjoner fra administrasjonen om innhold i bydelens tjenester fra Stab Plan:
Resultatsjef Stab plan, Synøve Bystøl - Groruddalssatsingen - Veitvet - Områdeløft Linderud-Økernbråten - Vollebekk
Spesialkonsulent Kristoffer Westad, Stab plan -  Bydelens rolle i plansaker    

Tema:
- Folkevalgt og samfunnsviter
- Styringsdokumenter
- Strategisk plan for Bydel Bjerke
- Veien videre