Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Helse- og sosialkomiteens mandat

Komiteen består av 9 medlemmer, inklusiv leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert.

 

Mandat for Helse- og sosialkomiteen

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål.
Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker.
Komiteen skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.
Komiteen skal behandle søknader om dispensasjoner etter bydelens åpningstidsforskrift.

 Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun
  • Klagesaker etter bydelens åpningstidsforskrift