Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tilsynsutvalgenes mandat

Mandatet er, innenfor sitt område, å føre tilsyn med sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og alle hjemmetjenester slik dette fremgår av lover, forskrifter og reglement. Rapportene behandles av bydelens helse- og sosialkomite og eldreråd.