Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Oppvekst- miljø- og kulturkomiteens mandat

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, klima- og miljøsaker - eksklusiv samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven – kultur, idrett og frivillighet.

Komiteen skal:

  • Fordele bydelens frivillighetsmidler
  • Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til spesialsatsing (ungdomstiltak)
  • Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier før oversendelse til BLD
  • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse