Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 2008

Om ansvarsområdene til Byutviklingskomiteen

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.  

Møte i Byutviklingskomiteen 1. desember

Protokoll
Innkalling

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
61/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
60/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008

Strategisk plan 2008-2011
Se også innkalling 

59/08 Universell utforming - forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe Vedtak i Rådet for funksjonshemmede
58/08 Dag Hammarskjølds vei, kollektivfelt Økern-Sinsen. Del av plan for RV 150, ring 3 Ulven-Sinsen - planforslag til offentlig ettersyn

Saksfremlegg
Planforslag

57/08 Planforslag til offentlig ettersyn - Nedre Frydenberg, deler av Fougners vei og Nordliveien samt Hekkveien B-F

Saksfremlegg
Del 1
Del 2 

 56/08

 

Storgata 34 C - søknad om rammetillatelse for bruksendring fra kontor til kafe

Saksfremlegg
1: Oversendelse til bydelen (Hoveddokument)
2: Søknad om rammetillatelse
3: Tilleggsdokumenter
4: Reguleringskart
5: Eksisterende tegninger
6: Plan en del av 1 etasje
7: Snitt

55/08 Trondheimsveien 113, Carl Berners plass. Planforslag til offentlig ettersyn

Saksfremlegg
Del 1
Del 2

54/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 13. oktober 2008 Protokoll 


Møte i Byutviklingskomiteen 13. oktober

Protokoll
Innnkalling

53/08 3 delområder av småhusplanen S-4220 - Hasleveien 58, Carl Kjelsens vei 71 og Slyngveien 17. Varsel om mindre vesentlig endring av reguleringsplan
52/08 Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009-2012
51/08 Forhåndsuttalelse - søknad om bruksendring, Peter Møllers vei 2, eiendom 124/125  
50/08 Anmodning om uttalelse, dispensasjon fra reguleringsplan, Teglverksgata  
49/08 Byggesak - nytt gatekjøkken, Bislet Kebab House AS- Thv. Meyers gate 83 A  
48/08 Teglverksgata 2, Rodeløkka - forslag til endret reguleringsplan. Varsling av nytt alternativ etter politisk behandling 
47/08 Olav Ryes plass 2 - varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling 
46/08 Tre generelle forslag fra R fremmet i Byutviklingskomiteens møte 25. august 2008 
45/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. august 2008

Møte i Byutviklingskomiteen 25. august

Protokoll
Innkalling

44/08 Oslo kommunes strategiske plan for universiell utforming
43/08 Reguleringsforslag Kiellandskvartalet - eiendom 218/94, 194. Innhenting av forhåndsuttalelser 
42/08 Reguleringsforlag Hasleveien 9-13 GNR. 126 / BNR. 54 - innhenting av forhåndsuttalelser 
41/08 Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan- Malmøgata 5 og 7, Stockholmsgata 10 og 12, m.fl. 
40/08 Klagesak til bydelsutvalg - Toftes gate 30 
39/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. juni 2008 

Møte i Byutviklingskomiteen 30. juni 

Protokoll
Innkalling

38/08 Frydenbergveien 48 - planforslag til offentlig ettersyn 
37/08 Planskisse Hasleveien 10 - anmodning om forhåndsuttalelse  
36/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 2. juni 2008  

Møte i Byutviklingskomiteen 2. juni

Protokoll
Innkalling

35/08 Avgift på parkering i offentlig vei. Forsøk på å omgjøre vedtak
34/08 Skjelderups gate mellom Professor Lochmanns gate og Sverdrups gate - forslag om nye avgiftsplasser 
33/08 Dynekilgata 10 - Rosenhof VO. Varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling
32/08 Lørensvingen - en ny T- baneforbindelse mellom Grorudbanen og T- baneringen 
31/08 Høring: Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan for idrett og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv
30/08 Del av Johan Throne Holst plass 1, Freia - planforslag til offentlig ettersyn 
29/08 Trondheimsveien 48 - søknad om bruksendring  
28/08 Oversendelse for uttalelse - Nordre gate 22 
27/08 Løren, Selvaagbyggs utbygging, forslag til endring av fartsgrenser og fartsdempende tiltak 
26/08 Klage over gitt tillatelse med dispensasjon fra maksimal tillatt grad av utnytting - Thorvald Meyers gate 27 
25/08 Klagesak til bydelsutvalg - Toftes gate 30  
24/08 Forhåndsvarsling av reguleringsforslag for Maridalsveien 3, eiendom 208/395 
23/08 Parkeringsplasser for motoriserte tohjulinger  
22/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka  
21/08 Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan - Hausmanns gate 16/ Jakob kirke
20/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 7. april 2008  

Møte i Byutviklingskomiteen 7. april

Protokoll
Innkalling

19/08 228/504 Thv. Meyers gate 63, bruksendring fra butikk til servering, som utvidelse av eksisterende serveringssted  
18/08 Thv. Meyers gate: Grüners gate -Seilduksgata. Varsel om mindre vesentlig reguleringsendring  
17/08 228/466 Thv. Meyers gate 27, utvidelse av Ostebutikkens konsept til også å omfatte servering  
16/08 Etablering av nytt serveringssted - CAYMIA Orientalsk Restaurant og Take Away, Dælenengata 23, eiendom 227/97 
15/08 Intern høring av byøkologisk program 2008-2024 
14/08 Storskala bildeling i Oslo - orienteringssak
13/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. februar 2008

Møte i Byutviklingskomiteen 25. februar 

Protokoll
Innkalling

12/08 Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre - Oslo kommunes uttalelse
11/08 Strategisk plan 2008-2011
10/08 Ensjø - Grenseveien 59 - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
9/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 4. februar 2008  

Møte i Byutviklingskomiteen 4. februar

Protokoll 
Innkalling                                                                             

08/08 Prosjekteringen av park på Nedre Foss
07/08 Finmarksgt. 27 – Bellevue gård – barnehager. Planforslag med forenklet saksbehandling. Varsling
06/08 Lørenveien m.fl. – ombygging, vurdering av avgiftsparkering
05/08 Trondheimsvn 10, bruksendring, fasadeendring
04/08 Vogts gt. 17, bruksendring, fasadeendring
03/08 Søknad om rammetillatelse for bruksendring for Trondheimsvn. 102
02/08 Planforslag vedr. reguleringsplan for Darres gt. 4
01/08 Protokoll fra møte i komiteen 10. desember 2007