Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

(Overskrift mangler)

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
 Bydelsutvalget  (BU)   Innkalling         
02.11 kl. 18.30, Sagene Samfunnshus, Kaysalen
Budsjettkonferanse - 29.10, kl. 09.00 Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll         
                                                    
Arbeidsutvalget (AU)
25.10 kl. 17.30, Sagene Samfunnshus, Trinserud
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
19.10 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Helse- og sosialkomiteén (HOS) - AVLYST
20.10 kl. 1830, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungekomiteén (BUK)
20.10 kl. 1800, Sagene Samfunnshus, River'n

Eldrerådet (ER) - AVLYST
17.10 kl. 1400, Sagene Samfunnshus, River'n

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
18.10 kl. 1700, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
18.10 kl 1830, Torshovdalen aktivitetshus