Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

(Overskrift mangler)

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget (BU) Innkalling
29. september Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Arbeidsutvalget (AU)

27.09 kl. 1730, Sagene samfunnshus, River'n
     

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK) 21.09
 kl. 1800, Sagene samf.hus

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
 22.09 kl. 1800, Sagene samf.hus

Barne- og ungekomiteén (BUK) 22.09 kl. 1800, Sagene samf.hus, River'n 

Eldrerådet (ER)
 19.09 kl. 1400, Lokalmedisinske senter, Sandakervn. 33C

Rådet for funksjonshemmede (RFF)  20.09 kl. 1700, Sagene samf.hus

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 20.09 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus