Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2009

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i møte 16. desember

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart
Innkalling  

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
134/09 Endret representasjon for H i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Dokumenter
133/09 Innstilling på medlemmer til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler Dokumenter
132/09 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010

Budsjettforslag
Bydelsdirektørens forslag til vedtak

131/09 Økonomirapportering per 31.oktober 2009 Dokumenter
130/09 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård ved Memphis Kafe & Bar, Thv. Meyers gate 63 HSS-sak 56/09
Dokumenter
129/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. desember 2009 Protokoll
128/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. desember 2009 Møte avlyst
127/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 7. desember 2009 Protokoll
126/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. desember 2009 Protokoll
125/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. desember 2009 Protokoll
124/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 30. november 2009 Ikke ferdigstilt
123/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. november 2009 Protokoll
122/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 28. oktober 2009 Protokoll

Saker til behandling i møte 28. oktober

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart

Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
121/09 Endret representasjon for A i Helse-. sosial- og sysselsettingskomiteen, bydelsutvalget og driftsstyret på Lakkegata skole Se protokoll
120/09 Anlegget på Dælenenga – nytt kunstgressdekke, utvidelse av fotballbanen, flerbrukshall Se tilleggskart
119/09 Fortsatt søndagsåpent bibliotek på Schous plass Se tilleggskart
118/09 Nytt valgoppgjør Se tilleggskart
117/09 Endret representasjon for V i underkomiteer Se tilleggskart
116/09 Permisjonssøknad for Tore Aasheim og endret representasjon for SV i underkomiteer Se tilleggskart
115/09 Skifte av nestleder i Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget Dokumenter
114/09 Endret representasjon for H i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Dokumenter
113/09 Patruljerende politi på Grünerløkka Dokumenter
112/09 Møteplan for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 2010 Dokumenter
111/09 Nytt varamedlem til Eldrerådet fra Grünerløkka seniorsenter Dokumenter
110/09 "Et fint sted", forslag om støtte til et prosjekt på Sukkertoppen Forslag til vedtak
Utgiftsbudsjett
Dokumenter
109/09 Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka Dokumenter
108/09 Forslag til nye gatenavn i bydelen

Byutviklingskomiteens innstilling
Saksframlegg

107/09 Folkehelseplan for Bydel Grünerløkka Folkehelseplan
106/09 Handlingsplan psykisk helsearbeid 2009 - 2011 Handlingsplan
105/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget.

Byutviklingskomiteens innstilling
Saksframlegg
Rapport
Utvalgets forslag til vedtak

104/09 Evaluering strategisk plan

Byutviklingskomiteens innstilling
Dokumenter

103/09 Økonomirapportering per 31. august 2009 Rapport
102/09 IKT-kostnader etter innrulling i Oslofelles Dokumenter
101/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22. oktober 2009 Protokoll
100/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 21. oktober 2009 Sak trukket
99/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 19. oktober 2009 Protokoll
98/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 19. oktober 2009

Protokoll 

97/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 14. oktober 2009

Protokoll

96/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13. oktober 2009

Protokoll

95/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 12. oktober 2010 Protokoll
94/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. september 2009 Protokoll
Saker til behandling i møte 16. septemberProtokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
93/09 Sammen om trygghet, bedrede levekår og inkludering - forsterket innsats i indre Oslo øst  
92/09 Endret representasjon for H i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen og Byutviklingskomiteen.  
91/09 Endret representasjon for A i Tilsynsutvalg for Sofienbergsenteret, Lille Tøyen sykehjem/hjemmetjenesten, Helse, sosial- og sysselsettingskomiteen og Byutviklingskomiteen.  
90/09 Prøveordning med å gi fem bydeler myndighet til å fastsette åpningstider i egen bydel.  
89/09 Tertialrapport per 30.08.09. Rapport
88/09 Økonomirapportering per 31.juli 2009. Dokumenter
87/09 Smittevernplan for Bydel Grünerløkka 2008-2011. Smittevernplan
86/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. september 2009. Protokoll
85/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. september. Protokoll
84/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 7. september 2009.  
83/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 7. september. Protokoll
82/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. september 2009.

Protokoll

81/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. september 2009.

Protokoll

80/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 31. august 2009.

Protokoll

79/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 22. juni 2009.  
78/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. juni 2009. Protokoll

 

Saker til behandling i møte 17. juni

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
77/09 Ulovlig bussparkering i Seilduksgata Se protokoll
76/09 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Cafe Toro Toro, Lørenveien 44 Se protokoll
75/09 Supplerende vararepresentasjon for A i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Se protokoll
74/09 Supplerende vararepresentasjon for A i arbeidsutvalget Se protokoll
73/09 Forslag til nye gatenavn i bydelen Se tilleggskart
72/09 Endret representasjon i Eldrerådet Se  innkalling og tilleggskart
71/09 Søknad om ny skjenkebevilling ute ved Toulouse Cafe, Hausmanns gate 10, platting mot Torggata Se innkalling
70/09 Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Rimi Carl Berner, Trondheimsveien 72 Se innkalling
69/09 Søknad om skjenkebevilling ute ved Markveien Mat & Vinhus, Torvbakkgata 12

Se også innkalling
Vedlegg 1
Hoveddokument

68/09 Søknad om utvidet åpningstid ute ved Elvebredden, Østre Elvebakke 7 Se også innkalling
Hoveddokument
67/09 Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Champoo, Thv. Meyers gate 25 Se også Innkalling
Hoveddokument
66/09 Boligsosialt utviklingsprogram

Se også innkalling
Boligsosialt utviklingsprogram

65/09 Høring: Skolebehovsplan

Se også  tilleggskart
Saksframlegg
Vedlegg 2 (vekstanslag)Vedlegg 1
Skolebehovsplan 2010 - 2020

64/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget.

Rapport fra tverrpolitisk utvalg

Se også innkalling og tilleggskart

63/09 Retningslinjer for utleie av bydelens parker med standardvilkår for leie/lån av bydelens parkanlegg Se innkalling og tilleggskart
62/09 Prøveordning med å gi fem bydeler myndighet til å fastsette åpningstider i egen bydel

Se også innkalling
Oversikt over skjenkesteder
Saksfremlegg
Vedlegg 1
Hoveddokument

61/09 Ny leiekontrakt Mailundveien 23 Barnehuset Se innkalling
60/09 Regnskap 2008 for private institusjoner Se innkalling
59/09 Dekning av merforbruk 2008, omdisponering mellom funksjonsområder Se tilleggskart
58/09 Finansiering av introduksjonsprogrammet, overføring fra økonomisk sosialhjelp til drift. Se innkalling
57/09 Økonomirapportering per 30.april 2009 Økonomirapportering
56/09 Tertialstatistikk per 30.04.2009 Tertialstatistikk
55/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. juni 2009 Protokoll
54/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10. juni 2009 Protokoll
53/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 8. juni 2009 Protokoll
52/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. juni 2009 Protokoll 
51/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 3. juni 2009 Protokoll 
50/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 2. juni 2009 Protokoll 
49/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. mai 2009 Protokoll 
48/09 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 6. mai 2009 Protokoll


Saker til behandling i møte 6. mai

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart
Innkalling

 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
47/09 Nei til bygging av ny bolig i Tromsøgata 25 Se tilleggskart
46/09 Ølfestival i Sofienbergparken – uttalelse fra bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka Se tilleggskart
45/09 Oppfølging av bystyrets ønske om at en av Oslos gater eller plasser skal bære navn etter et av Knut Hamsuns åndsverk Se tilleggskart
44/09 Beboervaktordningen forlenges Se tilleggskart
43/09 Arbeidermuseum tilknyttet Akerselva Hoveddokument
42/09 Økonomirapportering per 31 mars 2009 Økonomirapport
41/09 Policy for utleie av bydelens parker Se innnkalling og  tilleggskart
40/09 Klage over tillatelse som innebærer dispensasjon fra reguleringsplan -Tromsøgata 25

Vedlegg 6 - 7
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3 B
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

39/09 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om sammenslåing av eksisterende kafe/bar og butikklokale. bruksendring til restaurant og fasadeendring. Dispensasjon fra reguleringplan Hoveddokument
38/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 30. april 2009 Protokoll
37/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 29. april 2009 Protokoll
36/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 27. april 2009 Protokoll
35/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 27. april 2009 Protokoll
34/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 22. april 2009 Protokoll
33/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 21. april 2009 Protokoll
32/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 20. april 2009 Protokoll 
31/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. mars 2009 Protokoll 
30/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. mars 2009 Protokoll

Saker til behandling i møte 18. mars

Protokoll 
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
29/09 Etablering av NAV-Grünerløkka Se innkalling
28/09 Økonomirapportering per 28. februar 2009 Se innkalling
27/09 Budsjettpremisser - Pleie og omsorg Se innkalling
26/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 12. mars 2009 Protokoll
25/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 11. mars 2009 Protokoll
24/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 9. mars 2009 Protokoll
23/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 9. mars 2009 Protokoll
22/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. mars 2009 Protokoll
21/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 3. mars 2009 Protokoll 
20/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 2. mars 2009 Protokoll
19/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11. februar 2009 Protokoll

Saker til behandling i møte onsdag 11. februar    

Protokoll
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/09 Uttalelse om NAV Se protokoll
17/09 Endret representasjon fra SV i Helse, Sosial,- Sysselsettingskomiteen, Oppvekst-, Miljø og Kulturkomiteen og Byutviklingskomiteen Se tilleggskart
16/09 Endret representasjon fra R i Oppvekst-, Miljø og Kulturkomiteen Se tilleggskart
15/09 Søknad om fritak fra bydelsutvalget fra Siv M. Kristiansen (R) Se tilleggskart
14/09 Høring om ny storbylegevakt

Bydelsdirektørens høringsuttalelse
Vedlegg 14
Vedlegg 13
Vedlegg 12
Vedlegg 11
Vedlegg 10
Vedlegg 9
Vedlegg 8
Vedlegg 7
Vedlegg 6
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1 b
Vedlegg 1

13/09 Pris- og finansieringsmodell for sykehjemsplasser

Saksfremlegg
Vedlegg 7
Vedlegg 6
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1

12/09 Nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka Se innkalling
11/09 Planer for bypark på Nedre Foss, videre behandling i bydelen Se innkalling
10/09 Årsberetning 2008 Årsberetning 08
9/09 Årsstatistikk 2008 for bydel Grünerløkka Årsstatistikk 08
8/09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. februar 2009 Protokoll
7/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. februar 2009 Protokoll
6/09 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 2. februar 2009 Protokoll
5/09 Protokoll fra møte i Eldrerådet 2. februar 2009 Protokoll
4/09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 28. januar 2009 Protokoll
3/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27. januar 2009 Protokoll
2/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. januar 2009 Protokoll
1/09 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. desember 2008 Protokoll