Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Eldrerådet > Innkallinger og sakskart 2014

Innkallinger og sakskart 2014

Møtedato/sakskart Sakskart Ettersendinger
Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert Forutsetter Adobe Reader:  
Sakskart 08.12.2014 Sakskart 08.12.2014  

Sakskart 10.11.2014
Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 10.11.2014  

Sakskart 13.10.2014 *

Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 13.10.2014 (PDF)

* Komprimert mappe med sakskart. Vedlegg ligger som lenke under hver sak i sakskartet.

For å gå tilbake når du har åpnet et vedlegg, hold "Alt" knappen nede og trykk venstre piltast.

 
08.09.2014 Se bydelsutvalget

Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker

Vedlegg:

-  Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune – høring

- Byrådssak 129/14 Endring av Oslo kommunes forskrift for transport av funksjonshemmede

- Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

- Innspill fra brukerorganisasjonene

- Liste over høringsinstanser

- Eksisterende forskrift av 18.12.2003 

Sakskart II

10.06.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Vedlegg sak om kommunenes organisering av sykehjemstjenester

Vedlegg sak om handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
- Innspill
- Innsatsområder og tiltak

12.05.2014 Se bydelsutvalget

Sak Langerud sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn  29.10.2013

Sakskart II

Vedlegg saksframlegg fra 31.03.2014
Rapport
- Bemanningsbehov
- Brev fra SYE
 

24.03.2014 Se bydelsutvalget  
10.02.2014
Sak  «Vedr. BU-vedtak 16.12.2013, BU-sak 197/13 – Rapport fra anmeldt tilsyn – Manglerudhjemmet 27.09.2013 – Svar fra tilsynsutvalg 2».  er trukket fra sakskartet.
Se bydelsutvalget                        

Sak Plan for frivillighet - oppfølging av verbalvedtak budsjett 2014

Sak årsberetning og årsstatstikk 2013
- årsberetning
- Årsstatistikk