Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker og protokoller 2008

 

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

Møtestart

Januar Februar

Mars

April Mai Juni

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

Ikke møte, se AU

26.
Sakskart
Protokoll

25.
Sakskart
Protokoll

29.
Sakskart
Protokoll

27.
Sakskart
Protokoll

 17.
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

24.
Sakskart
Protokoll

25.
Sakskart
Protokoll

13.
Sakskart
Protokoll

24.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

Ikke møte, se AU

19.
Sakskart
Protokoll

 11.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

10.
Sakskart
Protokoll

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

Ikke møte, se AU

20.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

23.
Sakskart
Protokoll

21.
Sakskart
Protokoll

 11.
Møtet er
avlyst

Miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

Ikke møte, se AU

20.
Sakskart
Protokoll

 12.
Møtet
avlyst

23.
Sakskart
Protokoll

21.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

Eldrerådet

Tirsdag
Kl 10.30

Ikke møte, se AU

19.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

10.
Sakskart
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Tirsdag
Kl 17.00

Ikke møte, se AU

19.
Sakskart
Protokoll

 11.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

10.
Sakskart
Protokoll

Ungdomsrådet

Tirsdag
Kl 17.00

Ikke møte, se AU

19.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

 10.
Sakskart
Protokoll

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

 Møtestart

August

September

Oktober

 November

 Desember

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

26. 
sakskart og vedlegg Protokoll

30.
Sakskart og vedlegg
Protokoll

28.
Sakskart

Protokoll

25. 
Sakskart Protokoll

16.
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

21.
protokoll

25.
Protokoll

23.
Protokoll

20.
Protokoll

11.
Protokoll

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

19.
protokoll

23.
Protokoll

21.
Protokoll

18.
Protokoll

09.
Protokoll

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

20.
protokoll

24.
Protokoll

22.
Protokoll

19.
Protokoll

10.
Protokoll

Miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

20. 
protokoll

24.
Protokoll

22.
Protokoll

19.
Protokoll

10.
Møtet avlyst

Eldrerådet

Tirsdag
Kl 10.30

19.
protokoll

23.
Protokoll

21.
Protokoll

18.
Protokoll

09.
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Mandag
Kl 17.00

19. 
protokoll

23. 
Protokoll

20.
Protokoll

17.
Protokoll

08. 
Protokoll

Ungdomsrådet

Tirsdag
Kl 17.00

19.
protokoll

23.
Protokoll

21.
Protokoll

18.
Protokoll

09.
Protokoll