Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling 15. november 2012

 

Sakskart
BU-sak   BU OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
152/2012 Økonomirapportering
pr 30. september 2012
X            
153/2012 Ekstern budsjettjustering 6/2012 X            
154/2012 Møteplan for 1. halvdel 2013 X            
136/2012  Utsatt sak: Strategisk Plan 2012-2016
Vedlegg: Utkast til Strategisk plan 2012 – 2016. 
X            
141/2012 Sosial boligbehovsplan
Vedlegg:Byrådssak 152/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune  2013-2016
      24 08 16 10
155/2012 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 21.09.2012
Vedlegg: Rapport

 

    25     11
156/2012 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 21.09.2012
Vedlegg: Rapport
      26   17  
157/2012 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Valle dagsenter  10.10.2012
Vedlegg: Rapport
      27 09    
158/2012 Samhandlingsreformen - Foreløpig evaluering              
159/2012

Oppsetting av et trafikksignalanlegg i Schweigaards gate/Platousgate
Vedlegg: Notat fra Sweco

    26        
160/2012

Bispekilen syd, Bjørvika. Forhåndsuttalelse ved oppstart av detaljregulering
Vedlegg:
1.  Innhenting av forhåndsuttalelser
2.  Kartskisse over Bispevika Syd
3.  Forslags til regulerings
     bestemmelser Bispevika Syd
4.  Forslagsstillers  planbeskrivels
5.  Bispevika - Trafikkananalyse

    27        
161/2012 Anmodning om uttalelse til riving - Bispegata 12 - Borgen
Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev
2. Søknad om tillatelse til tiltak
3. Brev fra Aas-Jacobsen
4. Vedlegg til søknad om riving
5. Opplysninger om tiltakets ytre
   rammer
6. Brev fra Byantikvaren
7. Brev fra Riksantikvaren
    28        
162/2012

Anmodning om uttalelse til riving - Presseningtørka
Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev
2. Søknad om tillatelse
3. Brev fra Aas-Jacobsen
4. Vedlegg tilrivesøknad
5. Opplysninger om tiltakets ytre
 
   rammer
6. Brev fra Byantikvaren
7. Brev fra Riksantikvaren

    29        
163/2012

Anmodning om uttalelse til riving - Garasjen
Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev
2. Søknad om tillatelse   
3. Brev fra Aas-Jacobsen As
4. Vedlegg til rivesøknad
5. Opplysninger om tiltakets ytre
   rammer  
6. Brev fra Byantikvaren                        

7. Brev fra Riksantikvaren

    30        
164/2012 Gjør Munch-bydelen klar for jubileet 68            
165/2012 Søknad om bevilling - Heimdal kolonihage, Heimdalsgata 33
Vedlegg. Søknad
69            
166/2012 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 39
Vedlegg: Søknad
70            
167/2012

 Søknad om serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte ved No 53, Schweigaards gate 53
Vedlegg: Søknad

71            
168/2012 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Ivars Kro, Grønland 14
Vedlegg: Søknad
72            
169/2012 Saksfremstilling - Navnsetting av ny skole i Sjømannsskolen 73            
170/2012 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling fra Sapphire AS ved el toro, Eiriks gate 2
Vedlegg: Søknad
74            
171/2012

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling  - Skål og Sult, Hagegata 39
Vedlegg: Søknad

75            

 
Referatsaker: