Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Omsorgskomité > Innkallinger og sakskart 2014

Innkallinger og sakskart 2014

Møtedato/sakskart Sakskart Ettersendinger
Zip-fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert    
Sakskart Sakskart  

Sakskart 10.11.2014
Zip-fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 10.11.2014

Vedlegg til sak "Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak"

Sakskart 13.10.2014*

Zip-fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 13.10.2014 (PDF)

* Komprimert mappe med sakskart. Vedlegg ligger som lenke under hver sak i sakskartet.

For å gå tilbake når du har åpnet et vedlegg, hold "Alt" knappen nede og trykk venstre piltast.

Sak  Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak (Zip fil) 
- Vedlegg FOU rapport (Zip fil)

Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak (PDF-fil)
- Vedlegg FOU rapport (PDF-fil)

08.09.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Sak Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker

Vedlegg:

-  Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune – høring

- Byrådssak 129/14 Endring av Oslo kommunes forskrift for transport av funksjonshemmede

- Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

- Innspill fra brukerorganisasjonene

- Liste over høringsinstanser

- Eksisterende forskrift av 18.12.2003 

 

10.06.2014 Se bydelsutvalget Sakskart II
- Vedlegg sak om kommunenes organisering av sykehjemstjenester
12.05.2014 Se bydelsutvalget

Sak Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 20.09.2013

Sak Langerud sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn  29.10.2013

Sakskart III
- Vedlegg Lokal tiltaksplan for anskaffelser
 

Sakskart II

Vedlegg saksframlegg fra 31.03.2014
-  Rapport
- Bemanningsbehov
- Brev fra SYE
 

24.03.2014 Se bydelsutvalget                Sakskart II
- Vedlegg  Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2014-2015

10.02.2014
Sak  «Vedr. BU-vedtak 16.12.2013, BU-sak 197/13 – Rapport fra anmeldt tilsyn – Manglerudhjemmet 27.09.2013 – Svar fra tilsynsutvalg 2».  er trukket fra sakskartet.

Se bydelsutvalget

Sak Plan for frivillighet - oppfølging av verbalvedtak budsjett 2014

Sak årsberetning og årsstatstikk 2013
- årsberetning
- Årsstatistikk