Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 19.06.2014

 

Saker til behandling:

 
BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
70/2014 Møteplan 2. halvår              
71/2014 Bydelens uttalelse til høring av veiledende planprogram for det offentlige rom på Bryn
Vedlegg:
Kunngjøringsannonse
Forslag til VPOR for Bryn - høringsutkast
  12          
72/2014 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Buns burgerbar, Sørengkaia 71
Vedlegg: Søknad om bevilling
24            
73/2014 Forvaltningsrevisjon sykehjemsdrift     17   15    
74/2014 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 08.04.2014 - Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter
Vedlegg: Rapport av 08.04.14
    18 5      
75/2014 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 09.04.2014
Vedlegg: Rapport av 09.04.14
    19 6      
76/2014 Sommerfullmakter              
77/2014 Tildeling av frivillighetsmidler - Vålerenga Vel
Vedlegg: Søknader
25            
78/2014 Fordeling av restmidler fra "Gamle Oslo satsing" 26     7 16 9 12
67/2014 Kolstadgata 1 (utsatt sak)              
79/2014 Økonomirapportering pr april 
Vedlegg:
Tabell 1 - Aggressorapport pr funksjonsområdet/kostrafunksjon
Tabell 2 - Aggressorapport pr resultatenhet/avdeling
Tabell 3 - Måltall/produksjonstall for 2014
 
             
80/2014 Ekstern budsjettjustering nr 3              
81/2014 Søknad om ny salgsbevilling ved REMA 1000 Lakkegata, Herslebsgate 17 A 
Vedlegg: Søknad om salgsbevilling
27            
82/2014 Søknad om ny salgsbevilling ved Lime Galgeberg, Schweigaardsgt. 92
Vedlegg: Søknad om salgsbevilling
28            
83/2014 Søknad om salgsbevilling ved Lime Grønland, Mandalls gate 4
Vedlegg: Søknad om salgsbevilling
29            
84/2014 Søknad om ny salgsbevilling ved Lime Tambourgården, Jens Bjelkes gate 71
Vedlegg: Søknad om salgsbevilling
30            
85/2014 Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108
Vedlegg: Søknad om bevilling
31            
86/2014 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Tøyengata Bodega, Heimdalsgata 37
Vedlegg: Søknad om bevilling
32            
87/2014 Evaluering av langåpent bibliotek 33            
  Kulturpris og kulturstipend (skal kun til OKN) 34            
88/2014 Klosterenga park – bydelens uttalelse til begrenset høring
  13          
89/2014 Rødt - Sak om digital informasjon 35            
90/2014 Bydelens uttalelse til høring av reguleringsplan for Schweigaards gate 33
2.      Trafikkanalyse
  14          
91/2014 Ny representant i RFF for V 36            

 

Orienteringssak - Bydelens rutiner vedrørende leie av byrom, gater og plasser
Vedlegg: Sak 435/2000

Referatsaker: