Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkalling og sakskart 2014

Møtedato/sakskart Sakskart Ettersendinger

For Ipad/nettbrett forutsettes Pdf Expert (nedlastbar)

Forutsetter gratisversjon Adobe Reader  
Sakskart 08.12.2014

Sakskart 08.12.2014

Sakskart II

Sakskart 10.11.2014

For Ipad/nettbrett forutsettes Pdf Expert (nedlastbar)

10.11.2014

Sakskart II
For Ipad/nettbrett forutsettes Pdf Expert (nedlastbar)

Sakskart II

Ekstraordinært møte

Sakskart 04.11.2014

For Ipad/nettbrett forutsettes Pdf Expert (for politikere)

Ekstraordinært møte


Sakskart 04.11.2014
 

Sakskart 13.10.2014 *

For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 13.10.2014 (PDF)

* Komprimert mappe med sakskart. Vedlegg ligger som lenke under hver sak i sakskartet.

For å gå tilbake når du har åpnet et vedlegg, hold "Alt" knappen nede og trykk venstre piltast.

Vedlegg til sak 79/14 "Informasjon fra trafikkutvalget": Utkast til trafikkplan

Sakskart II (Zip fil for nedlasting)
 

Sakskart II (PDF)

Landbruksmelding for Oslo, høring (Zip fil)

Landbruksmelding for Oslo, høring (PDF-fil)

08.09.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart III

Vedlegg
- Bestilling av oppstartmøte
- Oslokart
- Illustrasjon
- Oversiktstegning
- Adkomstveg  

Sakskart II

10.06.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Vedlegg sak 56/14

12.05.2014 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 24.03.2014 til 14.04.2014 - Forslag til områderegulering med konsekvensutredning - Gjersrud - Stensrud
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3
- Vedlegg 4
 
24.03.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Vedlegg sak "Åpent møte om planlagte utbygginger/ kommuneplan

Sak Uttalelse vedrørende E18 Vestkorridoren

Sak Henvendelse til Ruter om utbedringsbehov langs T-banens linje 3

10.02.2014

Ny sak 12/14 (erstatter sak 12/14 i sakskartet)

Se bydelsutvalget

Sak Plan for frivillighet - oppfølging av verbalvedtak budsjett 2014

Sakskart II
- Vedlegg

Sak årsberetning og årsstatstikk 2013
- årsberetning
- Årsstatistikk