Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkallinger og sakskart 2013

Sakskart/møtedato Vedlegg Ettersendinger
09.12.2013 Se bydelsutvalget Sakskart II
11.11.2013 Se bydelsutvalget  
14.10.2013 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Vedlegg: "Prosjekt 105" - status og framdrift

10.09.2013 Se bydelsutvalget Sak Navnsetting av veier og plasser i Bydel Østensjø
10.06.2013 Se bydelsutvalget  Sak 40/13 Høring - revisjon av handlinsplan for miljø og klima 2012-2015
- Brev fra Bymiljøetaten
- Høringsutkast
22.04.2013 Se bydelsutvalget  

Sakskart III

Sakskart II

11.03.2013

Vedleggshefte  

Se bydelsutvalget    

Sakskart II

Vedlegg sak 16/13
- Trafikkanalyse
- Brev fra PBE
- Planbeskrivelse
- Utearealer
- Forslag til detaljregulering

Vedlegg sak 14/13
- adresseliste
- demografisk utvikling
- evaluering av leilighetsnormen
- evaluering av norm for leilighetsfordeling
- utviklingen på boligmarkedet 

Sakskart III

Vedlegg sak skolebehovsplan
- Høring
- Invitasjon

Vedlegg søknad serverings- og skjenkebevilling Marias Cafe

   

Sak 13/13 Støtteordninger kultur
- Vedlegg sak 13/13 ordning for støtte til større prosjekter og ekstraordinære tiltak
- Vedlegg sak 13/13 Støtteordninger kultur

Sakskart II

Vedlegg sak 14/13
- adresseliste
- demografisk utvikling
- evaluering av leilighetsnormen
- evaluering av norm for leilighetsfordeling
- utviklingen på boligmarkedet 

Vedlegg sak 16/13
- Brev fra PBE
- Trafikkanalyse
- Utearealer
- Planbeskrivelse
- Notat

     
11.02.2013 Se bydelsutvalget

Sak Østensjø kulturutvalg 2013 - Oppnevning av representanter
- Vedlegg

Sakskart II

Vedlegg til sakskart II: Høring: Endringer i Oslo kommunes politivedtekt
- Høringsinstanser
- Oslo kommunes politivedtekt
- Høring, endringer

Årsberetning og årsstatistikk

Vedlegg:
- Årsberetning
- Årsstatistikk

11.03.2013 Vedleggshefte