Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 2007

Her finner du oversikt over saker som behandles i Byutviklingskomiteen (tidligere Teknisk- og miljøkomiteen) i 2007.

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Sak      Saker til behandling i Byutviklingskomiteen    Protokoll fra møte

Møte i utvalget 10. desember                                         Protokoll fra 10.12.07  

07/07 Forslag til ny vedtekt etter Plan- og bygningsloven, varsel om høring/offentlig ettersyn
06/07 Reguleringsforslag Kiellandskvartalet, innhenting av forhåndsuttalelser
05/07 Forhåndsuttalelse – søknad om bruksendring fra butikk til servering i Markveien 32
04/07 Forhåndsuttalelse – kafeteria i Sverdrups gate 2
03/07 Forhåndsuttalelse – kafé / spisested i Kirkegårdsgata 7
02/07 Forhåndsuttalelse – restauranthus i Thv. Meyers gate 61
01/07 Prosjektering av park på Nedre foss 


Saker til behandling i utvalget 9. oktober                      Protokoll fra 9.10.07

56/07    Varsling av eventuell endring av regulering - del av Økernveien ved nr. 11-13
55/07    Kunsthøgskolen i Oslo - byggetrinn 2. Mindre vesentlig endring av regulering
54/07    Anmodning om uttalelse - Olaf Ryes plass 9
53/07    Seilduksgata 25 og 31, reguleringsplan
52/07    Frogner stadion - kunngjøring om oppstart reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram
51/07    Bertrand Narvesens vei 2. Planforslag til offentlig ettersyn
50/07    Ensjø - Tiedemannsparken. Planforslag til offentlig ettersyn
49/07    Eiendom 126/2, Frydenbergveien 48, Haslekollen. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ny 8-10 skole
48/07    Olaf Ryes plass 2, varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling
47/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring av loftsareal til to leiligheter, Markveien 6
46/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 3 september 2007

Saker til behandling i utvalget 3. september 2007     Protokoll fra 3.9.07
45/07    Sinsenparken, planforslag til, offentlig ettersyn, reguleringsplan
44/07    Hasleveien 10 - planskisse - forhåndsuttalelse
43/07    Forslag til kommundelpan for torg og møteplasser - offentlig ettersyn
42/07    Byggesaksklage, Lørenveien 36
41/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 20. juni 2007

Saker til behandling i utvalget 20. juni 2007                 Protokoll fra 20.6.07

40 /07    Forhåndsuttalelse - søknad om bruksendring, Trondheimsveien 152, eiendom 226/72
39 /07    Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Økern senterområde. Forslag til planprogram
38 /07    Trafikksikringstiltak - status og informasjon.
37 /07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 21. mai 2007

Saker til behandling i utvalget 21. mai 2007                  Protokoll fra 21.5.07

35/07    Forespørsel om uttalelser til innflytting av SUBWAY-lokaler
              i Thv. Meyers gate 18 B

             vedlegg til sak 35/07

34/07    Varsel om reguleringsforslag, Lørenveien 26
             vedlegg til sak 34/05

33/07    Stopp menns vold mot kvinner

32/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 30. april 2007

Saker til behandling i utvalget 30. april 2007                 Protokoll fra 30.4.07

31/07    Varsling vedrørende igangsatt reguleringsarbeid - Maridalsveien 3,
             gnr 208 og bnr 395

30/07    Kommuneplan 2008 - offentlig ettersyn

29/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring til vaskehall,
             Trondheimsvein 42 A

28/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 16. april 2007

Saker til behandling i utvalget 16. april 2007                 Protokoll fra 16.4.07

27/07    Kommuneplan 2008 - offentlig ettersyn
26/07    Forespørsel om etablering av bysykkelstativ
25/07    Forslag til nye humper i boliggater
24/07    Forespørsel om navnsetting - Rathkes plass
23/07    Bruksendring - Grenseveien 44
22/07    Beboerparkering - høring
21/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring til vaskehall,
            Trondheimsveien 42A

20/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 26. mars 2007

Saker til behandling i utvalget 26. mars 2007                 Protokoll fra 26.3.07

19/07    Trondheimsveien 119 -  varsel om reguleringsplan
18/07    Lørenveien - utforming
17/07    Grenseveien 59, Ensjø, planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan
16/07    Planskisse til prosjektavklaring - reguleringsplan - Haslevollen 3
15/07    Brenneriveien 1 m.fl. Planforslag til offentlig ettersyn- reguleringsplan
14/07    Schous plass 1 - Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra forretning til
            bevertning
13/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 5. mars 2007

Saker til behandling i utvalget 5. mars 2007                  Protokoll fra 5.3.07

12/07    Bydelsreform 2004 - forsøk med nye oppgaver til bydelene. Evaluering av
             bydelsforsøkene

             vedlegg til sak 12/07
11/07    Klage over avslag på søknad om bruksendring til vaskehall,
             Trondheimsveien 42 A

             vedlegg 1 til sak 11/07, vedlegg 2 til sak 11/07
10/07    Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 6. mars 2007

Saker til behandling i utvalget 6. februar 2007              Protokoll fra 6.2.07

9/07      Midlertidig barnehage i Sinsenparken. Plassering og tilgjengelighet i parken
8/07      Thorvald Meyers gate 19 -Søknad om bruksendring fra butikk til butikk med
             servering

             vedlegg 1 til sak 8/07, vedlegg 2 til sak 8/07
7/07      Gøteborggata 32-34 og Marstrandgata 2-4, Grünerløkka. Planforslag til offentlig
             ettersyn

             vedlegg 1 til sak 7/07, vedlegg 2 til sak 7/07
6/07      Ring 3 ved Økern og Ulven. Del av plan for RV 130, ring 3 Ulven-Sinsen.
             Planforslag til offentlig ettersyn

             vedlegg 1 til sak 6/07, vedlegg 2 til sak 6/07
5/07      Dælenenggata 41 C- søknad om rammetillatelse
             vedlegg 1 til sak 5/07, vedlegg 2 til sak 5/07, vedlegg 3 til sak 5/07
4/07      Trondheimsveien 132, Sophies Minde, alt.3 - planforslag til offentlig ettersyn,
             reguleringsplan

             vedlegg 1 til sak 4/07, vedlegg 2 til sak 4/07
3/07      228/534 Toftes gate 30, bruksendring fra lager til biljard
             vedlegg 1 til sak 3/07, vedlegg 2 til sak 3/07
2/07      Revisjon av samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten
             vedlegg til sak 2/07
1/07      Protokoll fra møte i Teknisk- og miljøkomiteen 27. november 2006