Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske saker og protokoller i 2014

Fakta om bydelsutvalget
ER = eldreråd, AUR = Alna ungdomsråd, RFF = rådet for funksjonshemmede, MBK = miljø- og byutviklingskomiteen, OKK = oppvekst- og kulturkomiteen, HSK = helse- og sosialkomiteen, AU = arbeidsutvalget, BU = bydelsutvalget
   

 Her finner du saker som ble behandlet i 2013 og saker som skal behandles i 2015.

Datoen angir hvilke politiske organ som behandler saken. Det organ som fatter vedtak i saken oppgis.

Saksgang og saker som behandles av lokalpolitikere
Navn på saker i desember ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 01.12.14
Sakskart
Protokoll
01.12.14
Sakskart
Protokoll
01.12.14
Sakskart
Protokoll

02.12.14
Sakskart
Protokoll

02.12.14
Sakskart
Protokoll
03.12.14
Sakskart
Protokoll
04.12.14
Sakskart
Protokoll

16.12.14
Sakskart
Protokoll

Økonomisk status pr. oktober 2014             04.12.14
 
16.12.14
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad Bydel Alna 2015   01.12.14     02.12.14     16.12.14
Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - forslag til leie- og samarbeidsavtale med Kulturetaten         02.12.14   04.12.14 16.12.14
Forstudie "Alnaaktiv" - et samarbeid mellom Bydel Alna og Karea KF             04.12.14 16.12.14

Erfaringene med omorganisering av NAV Alna til modell med enhetlig ledelse

          03.12.14   16.12.14
Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - rullering 2015-2016 01.12.14   01.12.14     03.12.14   16.12.14
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord - Haugentunet boliger - avlastning     01.12.14.     03.12.14    
Rapporter fra tilsynsutvalg Alna sør 01.12.14         03.12.14    
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord 01.12.14         03.12.14    
Navnendring på Kaiekroken - klage på saksbehandling og vedtak       02.12.14        
Beboerparkering i Bydel Alna - statusorientering       02.12.14        
Gjenåpning av Trosterudbekken og Haugerudbekken - høring       02.12.14        
Trafikkforholdene ved Tveita senter       02.12.14        
Utskifting av gang- og sykkelbru på Teisen       02.12.14        
Søknad om parkering forbudt i del av Haugerudveien       02.12.14        
MBK saker - se alle sakene                
Navn på saker i oktober og november ER
Avlyst
AUR RFF
Avlyst
MBK
Avlyst
OKK HSK AU BU
Økonomisk status pr. september 2014             30.10.14
Sakskart
Protokoll
20.11.14
Sakskart
Protokoll
Utredning om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud             30.10.14 20.11.14
Områdeløft Lindeberg - forslag til programplan for 2015             30.10.14 20.11.14
Møteplan 2015             30.10.14 20.11.14
Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser - bydelens høring             30.10.14  
Høring Landbruksmelding for Oslo             30.10.14  
Godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse             30.10.14  
Ekstra midler til utelekeplass og vikarer i barnehager         28.10.14
Sakskart
Protokoll
    20.11.14
Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i Bydel Alna         28.10.14 29.10.14
Sakskart
Protokoll
  20.11.14
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord - Haugentunet boliger - avlastningsboligen           29.10.14    
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord - Furuset sykehjem 01.12.14         29.10.14    
Søknad fra ungdomsutvalget (Ung i Forum) om økonomisk støtte til innkjøp av biljardbord   27.10.14
Sakskart
Protokoll
           
Navn på saker i september og oktober ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Økonomisk status pr. august 2014             25.09.14
Sakskart
Protokoll
09.10.14
Sakskart
Protokoll
Budsjettrevisjon september 2014             25.09.14 09.10.14
Tilskudd til TV-aksjonen 2014             25.09.14  
Tertialrapport pr. 31.08.2014             25.09.14 09.10.14
Tertialstatistikk pr. 31.08.2014             25.09.14 09.10.14
Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak         23.09.14
Sakskart
Protokoll
  25.09.14 09.10.14
Orientering - SaLTo Alna Handlingsplan 2014-2017   22.09.14
Sakskart
Protokoll
    23.09.14     09.10.14
Suppleringsvalg - oppvekst- og kulturkomiteen               09.10.14
Høring - rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016     22.09.14
Sakskart
Protokoll
         
Rapporter fra tilsynsutvalg Alna nord 22.09.14
Sakskart
Protokoll
        24.09.14
Sakskart
Protokoll
   
Rapporter fra tilsynsutvalg Alna sør 22.09.14         24.09.14    
Lindebergveien 10 - Lindeberg omsorgssenter - regulering 22.09.14     23.09.14
Sakskart
Protokoll
  24.09.14    
Søknad om hundefriområde       23.09.14        
Alnabruveien 3 - byggesak       23.09.14        
Groruddalssatsingen - PG2. Innspill til tiltaksliste for 2015       23.09.14        
Navn på saker i august ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Regnskapsrevisjonen for 2013             28.08.14
Sakskart
Protokoll
09.10.14
Økonomisk status pr. juli 2014             28.08.14  
Lokalisering av Ellingsrudåsen frivilligsentral             28.08.14  
Forvaltningsrevisjon - kommunens organisering av sykehjemstjeneste - spørsmål til bydelsutvalgene             28.08.14  
Status i utvikling av Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen             28.08.14  
Høring - regulering av tigging i Oslo kommunes politivedtekt             28.08.14  
Navn på saker i mai og juni ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Haugerudparken - henstilling til byrådet om kommunalt erverv               19.06.14
Sakskart
Protokoll
Søknad om tilskudd til jubileumsmarkering             22.05.14
Sakskart
Protokoll
 
Dialogmøter 2014             22.05.14 19.06.14
Dataproblemer etter innføring av ny infrastruktur og plattform - Oslo Felles 2.0             22.05.14 19.06.14
Prosjektstyring i Bydel Alna             22.05.14 19.06.14
Budsjettrevisjon juni 2014             22.05.14 19.06.14
Bydelsstatistikk pr. 1. kvartal 2014             22.05.14 19.06.14

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

            22.05.14 19.06.14
Økonomisk status pr. mars 2014             22.05.14 19.06.14
Økonomisk status pr. april 2014               19.06.14
Suppleringsvalg - fritak             22.05.14  
Status for folkehelsearbeidet i 2013           21.05.14
Sakskart
Protokoll
  19.06.14
Årsrapport 2013 fra Haugerud frivilligsentral           21.05.14   19.06.14

Bydelsutvalgenes høringsuttalelser i bevillingssaker

          21.05.14    
Vedlikeholdsbehov i de kommunale barnehagene         20.05.14
Sakskart
Protokoll
    19.06.14
Behov for vikarer i de kommunale barnehagene         20.05.14     19.06.14
Fordeling av tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom   19.05.14
Sakskart
Protokoll
    20.05.14      
Oppdragsbrev 2014 - utdyping av vedtatt budsjett for FO2A-barnehager         20.05.14      
Nedleggelse av Regnbuen korttidsbarnehage               19.06.14
Haugerudparken - henstillig til byrådet om kommunalt erverv               19.06.14
Kommuneplan "Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn"       20.05.14
Sakskart
Protokoll
20.05.14 21.05.14   19.06.14
Ønske om presisering av navnevedtak for Kaiekroken       20.05.14        
VPOR Bryn - høring       20.05.14        
Rapport fra tilsynsutvalgets besøk på Haugentunet boliger 03.04.2014     19.05.14
Sakskart
Protokoll
    21.05.14    
Tilsynsutvalg Alna nord - møte med ledere Furuset sykehjem 19.05.14
Sakskart
Protokoll
        21.05.14    
Innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 19.05.14   19.05.14          
Referat fra tilsynsutvalgenes møte med hjemmetjenesten 19.05.14   19.05.14     21.05.14    
Svar fra Sykehjems-etaten på tilsynsutvalgets rapport fra besøk 25.11.2013 på Solvang sykehjem 19.05.14         21.05.14    
Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og omsorgs-
tenester til eldre 2009-12

19.05.14        21.05.14   19.06.14
Navn på saker i mars og april ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016             27.03.14
Sakskart
Protokoll
10.04.14
Sakskart
Protokoll
Referat fra startmøte 2014 mellom Byrådsavd. for eldre og sosiale tjenester og Bydel Alna               10.04.14
Utredningsarbeid på Trosterud             27.03.14  
Medarbeiderundersøkelse 2013             27.03.14 10.04.14
Brukerundersøkelser 2013             27.03.14 10.04.14
Budsjettforutsetninger 2015             27.03.14 10.04.14
Økonomisk status pr. februar 2014             27.03.14 10.04.14
Fordeling av frivillighetsmidler 2014         26.03.14
Sakskart
Protokoll
     
Konseptvalgutredning for boliger til vanskeligstilte i Bydel Alna           26.03.14
Sakskart
Protokoll
  10.04.14
Årsrapport 2013 Boligsosialt utviklingsprogram           26.03.14   10.04.14
Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg Alna nord - Haugentunet boliger     24.03.14
Sakskart
Protokoll
    26.03.14   10.04.14
Rapporter fra tilsynsutvalg Alna sør

24.03.14
Sakskart
Protokoll

        26.03.14    
Enhet for egenmestring og rehabilitering - status 24.03.14   24.03.14     26.03.14   10.04.14
Alfasetveien - Felt B3 - Byggesak      

25.03.14
Sakskart
Protokoll

       
Alfasetveien - Felt B2 - Byggesak       25.03.14        
Alfasetveien - Felt B1 - Byggesak       25.03.14        
Alfaset 3. Industrivei 8 - Regulering       25.03.14        
Per Krohgs vei 2 - Detaljregulering       25.03.14        
Lindebergåsen - Jerikobakken alpinanlegg       25.03.14        
Smalvollveien 63 - Regulering       25.03.14        
Navn på saker i januar og februar ER AUR RFF MBK OKK HSK AU BU
Årsmelding 2013 eldrerådet i Bydel Alna 10.02.14
Sakskart
Protokoll
        12.02.14
Sakskart
Protokoll
 

27.02.14
Sakskart
Protokoll

Årsmelding 2013 råd for funksjonshemmede     10.02.14
Sakskart
Protokoll
    12.02.14   27.02.14
Årsmelding 2013 det sentrale rådet for funksjonshemmede     10.02.14     12.02.14    
Årsberetning 2013 Bydel Alna 10.02.14 10.02.14
Sakskart
Protokoll
10.02.14       13.02.14
Sakskart
Protokoll
27.02.14
Årsmelding 2013 tilsynsutvalg Alna nord 10.02.14         12.02.14   27.02.14
Regnskap 2013             13.02.14 27.02.14
Årsstatistikk 2013             13.02.14 27.02.14

Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassordninger på Furuset

      11.02.14
Sakskart
Protokoll
11.02.14
Sakskart
Protokoll
  13.02.14 27.02.14
Tilskudd til frivillighet og lokalt engasjement - festivaler, Alnaskolen         11.02.14   13.02.14 27.02.14
Suppleringsvalg             13.02.14  

Boligsosialt utviklingsprogram - Aktivitetsplan og halvårsrapportering 2014

          12.02.14   27.02.14
Rapport Tevlingveien boliger 2013 - individuell booppfølging og bomiljøarbeid           12.02.14   27.02.14
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord fra Furuset sykehjem 24.03.14         12.02.14    
Rapport fra tilsyn Haugentunet boliger - avlastningsboligen     10.02.14     12.02.14    
Søkerliste til barnehagene i Bydel Alna         11.02.14      
Trygghetsprogram for unge som har vært utsatt for kriminalitet i Bydel Alna   10.02.14     11.02.14     27.02.14
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad Bydel Alna   10.02.14     11.02.14     27.02.14
Søknad om midler til dansegruppe   10.02.14            

Sluttrapport Områdeløft Furuset og handlingsplan for oppfølging av områdeplan

            23.01.14
Sakskart
Protokoll
27.02.14
Huset - endret driftsform fra 01.01.2014             23.01.14  
Ulvenveien 89 m.fl. - Begrenset høring av endringer i planforslaget       11.02.14        
Søknad om navnendring på Kaiekroken       11.02.14       27.02.14
Persveien 25 - Varsel om oppstart av detaljregulering       11.02.14        

Smalvollveien 28 - Søknad om rammetillatelse

      11.02.14