Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i BU 2008

Her finner du oversikt over saker som behandles i Bydelsutvalget (BU) i 2008.

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i BU 17. desember

Protokoll 
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
137/08 Tiltak mot sosial dumping Se tilleggskart
136/08 Støtte til byggeprosjekter Se tilleggskart
135/08 Endret representasjon i Eldrerådet Se tilleggskart
134/08 Møteplan for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 2009 Se innkalling
133/08 Forsøk med stemmerett for 16-åringer i bydel Grünerløkka ved kommunevalget i 2011 Se innkalling
132/08 Representasjon fra eldrerådet i bydelens tilsynsutvalg Se innkalling
131/08 Universell utforming - forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe Se innkalling
130/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
Se også innkalling
129/08 Økonomirapportering per 31 oktober 2008 Saksfremlegg
128/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. desember 2008 Protokoll
127/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 8. desember 2008 Protokoll
126/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. desember 2008 Protokoll
125/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 3. desember 2008 Protokoll
124/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 3. desember 2008 Protokoll
123/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 2. desember 2008 Protokoll
122/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 1. desember 2008 Protokoll
121/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 6. november 2008 Protokoll
120/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 30. oktober 2008 Protokoll

 

Saker til behandling i ekstraordinært møte i BU 6. november 

Protokoll
Innkalling

119/08 Leiekontrakt NAV Grünerløkka, unntatt off. § 6 2a  

Saker til behandling i BU 30. oktober

Protokoll
Tilleggssaker 
Innkalling

118/08 Støtte til etablering av Kulturhuset i Oslo på Mangelsgården
117/08 Oppnevning driftsstyret på Sinsen skole
116/08 Forsøk med stemmerett for 16-åringer i bydel Grünerløkka ved kommunevalget i 2011
115/08 Endret representasjon fra V i politiske utvalg
114/08 Universell utforming – forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe
113/08 Olaf Ryes plass 2 – reguleringsplan og boligaksjon
112/08 Uttalelse om Uloba
111/09 Uttalelse om sykehjem og anbud
110/08 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalget 
109/08 Fontenehuset i Oslo 
108/08 Ruspolitisk handlingsplan - skjenking i parkanlegg 
107/08 Status for barnehageutbygging i Bydel Grünerløkka - høst 2008 
106/08 Opprettelse av vikarpool i barnehager 
105/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008 
104/08 Økonomirapportering per 31. august 2008 
103/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 23. oktober 2008 
102/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 22. oktober 2008
101/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 20. oktober 2008 
100/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 20. oktober 2008
99/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 15. oktober 2008
98/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14. oktober 2008
97/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 13. oktober 2008 
96/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. august 2008  
95/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. september 2008

Saker til behandling i BU 18. september 

Protokoll
Tilleggskart - ettersendte saker
Innkalling

94/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 8. september 2008
93/08 Tre generelle forslag fra R fremmet til Byutviklingskomiteens møte 25. august 2008
92/08 Narkotikaomsetning og forslag om vektere på nedre del av Grünerløkka
91/08 Registrering i styrevervregisteret
90/08 Endret representasjon fra A i politiske utvalg
89/08 Endret representasjon fra SV i politiske utvalg
88/08 Endret representasjon fra V i politiske utvalg
87/08 Høring – forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune
86/08 Høring – opptak i og bestilling av barnehager
85/08 Endring av F`s representasjon i Byutviklingskomiteen og Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
84/08 Forholdet mellom bydelsutvalget og Rådet for funksjonshemmede 
83/08 Forslag til endring av politikk når det gjelder eldrebolig - husleie
82/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Grünerløkka Kulturcafe, Thv. Meyers gate 81 
81/08 Høring - hovedstadsprosessen 
80/08 Høring - administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen 
79/08 Ruspolitisk handlingsplan Bydel Grünerløkka 2008-2011 
78/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka 
77/08 Klagesak til bydelsutvalg - Toftes gate 30 
76/08 Økonomirapportering per 31. juli 2008 
75/08 Tertialstatistikk pr. 2/2008 
74/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. september 2008 
73/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10. september 2008 
72/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. september 2008 
71/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. august 2008 
70/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. august 2008 
69/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. august 2008 
68/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. juni 2008 
67/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. juni 2008 
66/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. juni 2008 
65/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 3. juni 2008
64/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 12. juni 2008 
                                    
Saker til behandling i BU 12. juni

Protokoll
Tilleggskart og ettersendte uttalelser/saker
Innkalling

63/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 2. juni 2008
62/08 Byrådssak 04/08: Tildeling og inndragning av skjenkebevillinger – forsøksordning i fem bydeler
61/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Tøyenhagen Kafe, Trondheimsveien 23 B
60/08 Åpningstiden for Blå
59/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Rye`s Cafe & Bar, Thv. Meyers gate 59
58/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Lyon`s Cafe Bar, Dælenengata 41
57/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Baker Hansen, Grenseveien 50
56/08 Dælenengata 24 – varsel om reguleringsplan med forenklet saksbehandling
55/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 2. juni 2008
54/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 2. juni 2008
53/08 Forholdet mellom bydelsutvalget og Rådet for funksjonshemmede  
52/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka  
51/08 Høringsuttalelse - bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo og rammeplan for sykehjem i Oslo kommune  
50/08 Bystyremelding nr.2/2008 om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune 
49/08 Ruspolitisk handlingsplan Bydel Grünerløkka 2008-2011 
48/08 Klage over gitt tillatelse med dispensasjon fra maksimal tillatt grad av utnytting - Thorvald Meyers gate 27 
47/08 Klagesak til bydelsutvalg - Toftes gate 30  
46/08 Budsjettjustering-disponering av mindreforbruk  
45/08 Økonomirapportering per 30.04.2008 
44/08 Tertialrapport per 30.04.2008 
43/08 Regnskap for private institusjoner 
42/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. juni 2008  
41/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 24. april 2008 

Saker til behandling i BU 24. april

Protokoll
Innkalling
Ettersendte saker - tilleggskart

40/08 Hva bør vi gjøre med Th. Kittelsens plass?
39/08 Henvendelse fra Sofienbergparken borettslag om rusmisbruk i Sofienbergparken
38/08 Søknad om ny skjenkebevilling ved Camyia orientalsk
37/08 F’s representant i byutviklingskomiteen
36/08 Lekeplassen i Tøyen kulturpark
35/08 Møteplan for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 2. halvår 2008
34/08 Ny oppnevning av medlemmer i Eldrerådet i perioden 2008-2011 
33/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka 
32/08 Behandling av organisasjonsendringer i bydelen  
31/08 Høring - forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune  
30/08 Strategisk plan 2008-2011  
29/08 Økonomirapportering per 29.februar 2008  
28/08 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 17. april 2008  
27/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 15. april 2008  
26/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 14. april 2008  
25/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 14. april 2008  
24/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 9. april 2008  
23/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 8. april 2008  
22/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 7. april 2008  
21/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 13. mars 2008  

 

Saker til behandling i BU 13. mars 

Protokoll
Innkalling
Tilleggskart

20/08 Søknad om permisjonsavslutning og gjeninntredelse i politisk verv
19/08 Reguleringsplan for Sophies Minde
18/08 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 25. februar 2008
17/08 Ruspolitisk handlingsplan for Oslo
16/08 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute / utvidet åpningstid ved Trancher, Thv. Meyers gt. 78
15/08 Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved Activ drift AS, Thv. Meyers gt. 59
14/08 Ny oppnevning av medlemmer til Ungdomsrådet i perioden 2008-2011  
13/08 Ny oppnevning av medlemmer til Rådet for funksjonshemmede i perioden 2008-2011 
12/08 Ny oppnevning av medlemmer i Eldrerådet i perioden 2008-2011 
11/08 Strategisk plan 2008-2011  
10/08 Årsmelding for Bydel Grünerløkka 2007  
9/08 Budsjett 2008 - obligatoriske plantall pleie og omsorg  
8/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. mars 2008  
7/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. mars 2008 
6/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 3. mars 2008  
5/08 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. februar 2008 
4/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-. miljø- og kulturkomiteen 26. februar 2008 
3/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. februar 2008  
2/08 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 4. februar 2008  
1/08 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. desember 2007