Møter og protokoller 2007

11.01.2008

Møter 2007 

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

Møtestart

August  September

Oktober 
Konstitueringsmøter

November Desember

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

28.
Sakskart
Tilleggskart
Protokoll

25.
Sakskart
Protokoll

25.
Konstituering
Protokoll

30.
Sakskart
vedlegg sak 163
vedlegg sak 164
vedlegg sak 168
vedlegg sak 169
vedlagg sak 170

Protokoll

27.
Sakskart
Protokoll

18.
Sakskart

Strategisk plan - utkast til innhold

Protokoll med budsjettvedtak

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

23.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

25.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

13.
Sakskart
Protokoll

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

21.
Sakskart
Protokoll

18.
Sakskart
Protokoll

 

20.
Sakskart


Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

22
Sakskart
Protokoll

19.
Sakskart
Protokoll


21.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

Trafikk,- miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

22.
Sakskart
Protokoll

19.
Sakskart
Protokoll

 

21.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

Eldrerådet

Kl 10.30 på
Adamstuen
omsorgssenter

21.
Sakskart
Protokoll

18.
Sakskart
Protokoll


20.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Tirsdag
Kl 17.00

21.
Sakskart
Protokoll

18.
Sakskart
Protokoll

 

20.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

Ungdomsrådet

Tirsdag
Kl 17.00

21.
Sakskart
Protokoll

18.
Sakskart
Protokoll

23.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

 

Møter første halvår 2007

Møtetype
(Lenke til medlemmene)

 

Møtestart

 

Januar

 

Februar

 

Mars 

 

April

 

Mai

 

Juni

Bydelsutvalget

Tirsdag
Kl 18.00

 

Ikke møte

27.
Innkalling
Protokoll

27.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

29.
Innkalling 
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll

Arbeidsutvalget

Torsdag
Kl 18.00

 

18.
Innkalling  Protokoll

22.
Innkalling   Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll 

19.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

14.
Innkalling 
Protokoll

Helse- og sosial-
komiteen

Tirsdag
Kl 18.00

 

Ikke møte

20.
Innkalling
Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll

17.
Innkalling 
Protokoll

 

22.
Innkalling
Protokoll

 

12.
Innkalling
Protokoll

Oppvekst- og kultur-
komiteen

Onsdag
Kl 18.00

Ikke møte

21.
Innkalling 
Protokoll 

 

21.
Innkalling
Protokoll

 

18.
Innkalling
Protokoll

23.
Innkalling
Protokoll

13.
Innkalling
Protokoll

Trafikk,- miljø- og
byutviklingskomiteen

Onsdag
Kl 19.00

Ikke møte

21.
Innkalling
Protokoll 

 

21.
Innkalling
Protokoll 

 

18.
Innkalling
Protokoll

23.
Innkalling
Protokoll

13.
Innkalling
Protokoll

Eldrerådet

Tirsdag
Kl 10.30 på
Adamstuen
omsorgssenter


Ikke møte

20.
Innkalling
Protokoll 

 

20.
Innkalling
Protokoll

17.
Innkalling
Protokoll

 

22.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll

Råd for
funksjonshemmede

Tirsdag
Kl 17.00

Ikke møte

20.
Innkalling
Protokoll 

 

20.
Innkalling
Protokoll

17.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll

Ungdomsrådet

Tirsdag
Kl 17.00


Protokoll

20.
Innkalling
Protokoll 

 

20.
Innkalling
Protokoll

17.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert: 14.03.2008