Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møter og protokoller 2014

Møtene holdes i Rosenholmveien 22 og starter kl 19.00.

Alle møtene er åpne for publikum og starter med Åpen halvtime

 Møtedatoer for bydelsutvalget 2. halvår 2014

 Møtedato
 Sakskart og saker
 Møteinnkalling
 Nye saker
 Protokoll

 18.12.2014

Sakskart

Sak PS 14/103 Økonomisk rapportering

Sak PS 14/104 Budsjett 2015

Budsjett

Sak PS 14/105 Årlig rapport fra tilsynsutvag for hjembaserte tjenester

Sak PS 14/106 Sykkelrute E6

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 14/107 Orientering om bruk av øremerkede midler budsjett 2014

 Sak PS 14/108 Oppnevning av ny fast representant fra Høyre til driftsstyret ved Seterbråten skole

 Tilleggsinnstilling til budsjett 2015 for Bydel Søndre Nordstrand

Protokoll

 20.11.2014

 Møtet i kultur- og oppvekstkomiteen 6. november er avlyst

 Sak 2014/1389 Høring av nytt system for finansiering av sykehjemsplasser, byrådssak 166.2/14
 Del 2
 Saken vil bli behandlet i helse- og sosialkomiteen 6. november før den sendes til AU for endelig behandling 13. november.

 

 Sakskart

 Sak PS 14/92 Økonomisk rapportering pr september 2014

 Sak PS 14/93 Utvidet rapportering 2. tertial 2014

 Sak PS 14/94 Møteplan for bydelsutvalget 1. halvår  2015

 Sak PS 14/95 Organisasjonsendring bydelsdirektørens enhet 

 Sak PS 14/96 Organisasjonsendring operative enheter  - trinn 2 område 1
 

 Sak PS 14/97 Forslag til fartssoningstiltak

 Sak PS 14/98 Bestilling av oppstartsmøte - Videresending Mortensrud felt 16

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 14/99 Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Stenbråtveien 13 - 63

 Sak PS 14/100 Gnr./Bnr. 180/596, Helga Vaneks vei 3H - Anmodning om uttalelse fra Bydel Søndre Nordstrand

 Sak PS 14/101 Helårstrase Sølvdobbla - Sandbakken

 

 Vedlegg til sak PS 14/98

 Protokoll

 23.10.2014
 NB! Møtet starter kl 19.30

 Møtene i helse- og sosialkomiteen og kultur- og oppvekstkomiteen 9. oktober avlyses!

 Sakskart

 Sak PS 14/84 Tertialrapport 2. tertail 2014
 Tertialrapport 2. tertial 2014

 Sak PS 14/85 Midlertidige ansettelser i bydelen

 Sak PS 14/86 Oppnevning av nye representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved skolene for perioden 01.01.2015-31.12.2016

 Sak PS 14/87 Endringer til oversikt over tildeling av midler 2014

 Sak PS 14/88 Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Gjersrud-Stensrud

 Møteinnkalling

 Ny sak PS 14/89 Oppnevning av ny representant og ny vararepresentant til Råd for integrering og mangfold

 Ny sak PS 14/90 Uttalelse vedr Holmliahallen
 

 Protokoll

 18.09.2014

 Sakskart

 Sak PS 14/70 Økonomisk rapportering pr juli 2014
 Vedlegg

 Sak PS 14/71 Utvidet rapportering 1. tertial 2014

 Sak PS 14/72 Søknad om fritak fra bydelsutvalget

 Sak PS 14/73 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt

 Sak PS 14/74 Oversikt over tildeling av midler

 Sak PS 14/75 Tilsynsrapport fra anmeldt og uanmeldt tilsyn ved Hallagerbakken Aktivitetssenter 01.04.14 og 08.04.14

 Sak PS 14/76 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Grensestien Avlastningsbolig 28.05.2014

 Sak PS 14/77 Tilsynsrapport fra uanmeldt og anmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og Rehab og Kantarellen dagsenter 01.04.14 og 08.04.14

 Sak PS 14/78 Oslo Sør-satsingen - Omdisponering av midler

 Sak PS 14/79 Jordstjerneveien, Mortensrud. Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering
 Vedlegg

 

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 14/80 Kunngjøring om offentlig ettersyn 25.08.2014-06.10.2014 Detaljregulering. Nedre Prinsdals vei, Hauketo
- Vedlegg


 Sak PS 14/81 Nyjordeveien felt 03 - Bjørndal kirke - Oppføring av midlertidig kirke

 
Sak PS 14/82 Høringsuttalelse - forslag til endring i den kommunale barnehageforskriften

 Protokoll

Møtedatoer for bydelsutvalget 1. halvår 2014

 Møtedato
 Sakskart og saker

Møteinnkalling
Nye saker

Protokoll

 19.06.14

 Sakskart

 Sak PS 14/60 Økonomisk rapportering pr april 2014

 Sak PS 14/61 Sommerfullmakt til arbeidsutvalget 2014

 Sak PS 14/62 Vedrørende bydelens høringsuttalelser etter alkoholloven om somrene

 Sak PS 14/63 Tillegg til Bydelsutvalgets Frivillighetsmidler 2014

 Sak PS 14/64 Flerkulturelt eldresenter i Bydel Søndre Nordstrand

 Sak PS 14/65 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 05.05.2014 til 16.06.2014. Forlsg til detaljregulering - Helga Vaneks vei 2

 

 Møteinnkalling

 Nye saker
 Sak PS 14/66 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand

 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand

 Sak PS 14/67 Oppnevning av nytt medlem til navnerådet

 Sak PS 14/68 Midlertidige stillinger i bydelen (Sak fra A)

 Protokoll

 22.05.14

Sakskart

Sak PS 14/42 Kvartalsrapport 1. Kvartal 2014
- Vedlegg

Sak PS 14/43 Utvidet rapportering 3. tertial 2013
- Vedlegg

Sak PS 14/44 Lokalisering av helsestasjoner

Sak PS 14/45 Tilskudd til frivillig virksomhet som bridrar til deltakelse, dialog og samhandling - Oslo Sør-satsingen 2014
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg

Sak PS 14/46 Kommuneplan for Oslo mot 2030
- Link til vedlegg

Sak PS 14/47 Høringsdokument  Forslag til justeringer og endringer av markagrensen
- Vedlegg

Sak PS 14/48 Forslag til nytt navn

Sak PS 14/49 Møteplan for politiske møter høsten 2014

Sak PS 14/50 Oppnevning av nytt medlem til Eldrerådet fra Mortensrud meninghet
- Vedlegg

Sak PS 14/51 Tilsynsrapport fra tilsyn ved Kantarellen Bo og Rehab 04.03.2014
- Vedlegg

Sak PS 14/52 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 17.03.2014
- Vedlegg

Sak PS 14/53 Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på tilsendte tilsynsrapporter vår og høst 2013
- Vedlegg

Sak PS 14/54 Orenteringssaker og spørsmål i møte

 

 Møteinnkalling 

Nye saker

Sak PS 14/ 54 Uttalelse til søknad om bevilling fra Marius Gruer AS ved Rema 1000 Bjørndal, Slimeveien  6a
 

Sak PS 14/55 Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan - Stubljan Camping

- Trykt vedlegg
- Utrykt vedlegg

 Sak PS 14/56 Nye oppnevninger fra Høyre til bydelsutvalget og arbeidsutvalget

 Sak PS 14/57 Oppnevning av ny vararepresentant fra Høyre til Råd for integrering og mangfold

 Protokoll

 24.04.14  -  Møtet starter kl 20.00

 Sakskart

 Sak PS 14/28 Økonomisk rapportering pr februar 2014
 

 Sak PS 14/29 Bydelsutvalgets frivillighetsmidler 2014

 Sak PS 14/30 Holmlia Senter vei 1-8. Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2014/article273558-70366.html

 Sak PS 14/31 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 24.02.2014 til 14.04.2014 - Forslag til områderegulering med konsekvensutredning - Gjersrud/Stensrud
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2014/article273264-70366.html

 Sak PS 14/32 Oslo Sør-satsingen. Fordeling av driftsmidler
- Søknad 1 - 6
- Søknad 7 - 17
- Søknad 18 - 30
- Søknad 31 - 33
- Søknad 34 - 39
- Søknad 40 - 46
- Søknad 47 - 52
- Søknad 53 - 60
- Søknad 61 - 72

 Sak PS 14/33 Sak fra eldrerådet vedr fjerning av postkasser

 Sak PS 14/34 Mottak av gaver 2013

 Sak PS 14/35 Kultur- og miljøpris 2014

 Sak PS 14/36 Søknad om bevilling - Utvidet åpnings- og skjenketid ved Marbella Pizza, Nedre Prinsdals vei 77B 

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 14/37 Uttalelse til søknad om bevilling fra Bakkekløver AS, Sørliveien 70

  Sak PS 14/38 Salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo kommune

 Sak PS 14/39 Kulturhus i Søndre Nordstrand

 

 Protokoll

 27.03.14

 Sakskart

 Sak PS 14/15 Årsberetning 2013
 - Årsberetning 2013

 Sak PS 14/16 Årsregnskap 2013

 Sak PS 14/17 Oppnevning av ny nestleder til bydelsutvalget

 Sak PS 14/18 Språkopplæring - Svar på spørsmål fra kultur- og oppvekstkomiteen

 Sak PS 14/19 Oslo Sør-satsingen 2014 - Fordeling av investeringsmidler
- Vedlegg

 Sak PS 14/20 Høringsuttalelse - Evaluering ressursfordelingsmodell grunnskoler
- Vedlegg

 Sak PS 14/21 Aktiviteter på Motorsenteret

 Sak PS 14/22 Uttalelse til skjenke- og salgsbevilling fra Holmlia kro AS

 

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 14/22 Start-møte

 Sak PS 14/23 Fullmakt til justering av budsjett 2014 for kostra 233, seksjon psykisk helse

 Sak PS 14/24 Orientering om prosessen rundt konkurranseutsetting og salg av barnehager i bydelen

 Sak PS 14/25 Oppnevning av nytt medlem fra A til kultur- og oppvekstkomiteen

 

 Protokoll

 13.02.14

 Sakskart 

Sak PS 14/1 Årsregnskap 2013
 

 Sak PS14/2 Orientering om innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til videreføring av samhandlingstiltak, tiltak til kronikergruppe - folkehelse og frisklivsentraler. Statsb. 2013 kap 762, post 60

 Sak PS 14/3 Tilsyn ved Hallagerbakken dagsenter

 Sak PS 14/4 Tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 21.10.13 og 11.11.13

 Sak PS 14/5 Tilsyn ved Kantarellen bo- og rehab, og Kantarellen dagsenter 01.10.13, 21.10.13 og 19.11.13

 Sak 14/6 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2014

 Sak PS 14/7 Åsland, riggområde for 4 TBM - Follobanen. Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering
 - Vedlegg

 Sak PS 14/8 Uttalelse til søknad om salgsbevilling fra Ali Enterprises AS

 Møteinnkalling

 Nye saker:

 - Sak PS 14/9 Fullmakt til justering av budsjett 2014 for kostra 120

 - Sak PS 14/10 Oppnevning av nye politiske representanter til Asperud barnehage

 - Sak PS 14/11 Forlengelse av Oslo Sør-satsingen

 - Sak PS 14/12 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand - Høring
- Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand - Høringsutkast 07.02.2014

- Innspill til trafikkplan 2012-2013

 Protokoll