Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart og protokoller 2013

 

Alle møtene er åpne for publikum og starter med Åpen halvtime

Møtedatoer for bydelsutvalget 2. halvår 2013

Møtedato
Sakskart og saker

Innkalling
Nye saker
Protokoll

 19.12.2013
 
Sakene vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige

 Sakskart

 Sak PS 13/111 Økonomisk rapportering pr oktober 2013
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg

 Sak PS 13/112 Budsjett 2014
- Budsjett


 Sak PS 13/113 Utvidet rapportering 2. tertial 2013
- Vedlegg

 Sak PS 13/114 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2014, tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom
 - Vedlegg

 Sak PS 13/115 Bydelsoverlegens møte med Energigjennvinningsetaten vedr utslipp av lukt til omgivelsene
(UTSATT FRA FORRIGE MØTE - SAK PS 13/101)

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak 13/175 - PS 13/113 Tilleggsinnstilling til budsjett 2014 for Bydel Søndre Nordstrand
ETTERSENDES

 Sak 12/180 - PS 13/114 Fullmakt til justering av budsjett 2013 for kostra 120, 190 og 242

 Sak 13/603 - PS 13/117 Bydelsoverlegens møte med Energigjennvinningsetaten vedr utslipp av lukt til omgivelsene

 Sak 12/584 - PS 13/118 Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - OL arena for skiskyting på Grønmo

 Sak 12/584 - PS 13/119 Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Treningshall for isidretter på Mortensrud

 Sak 13/340 - PS 13/120 Uttalelse til rammesøknad for tremannsbolig Øverliveien 4

 Sak 05/121 - PS 13/121 Ambulanseseksjon Oslo Prinsdal 

 Protokoll

 21.11.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/98 Økonomisk rapportering pr september 2013
 - Vedlegg
 - Vedlegg

 

 Sak PS 13/99 Møteplan for politiske møter våren 2014

 Sak PS 13/100 Retningslinjer for bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand
 - Vedlegg

 Sak PS 13/101 Bydelsoverlegens møte med Energigjenvinningsetaten vedr utslipp av lukt til omgivelsene
 -Vedlegg

 Sak PS 13/102 Kjøp av elektriske biler i bydelene - budsjettering og finansiering

 Sak PS 13/103 Kommunerevisjonens rapport 11/2013 Kvalitet i barnehage, Jettegryta barnehage
 - Rapport side 1-12
 - Rapport side 13-50
 - Rapport side 51-68

 Sak PS 13/104 Oppnevning av nye representanter til driftsstyrene
 - Vedlegg

 Sak PS 13/105 Plan for bruk av Oslo Sør-satsingens investeringsmidler til oppgradering av bydelens lekeplasser som tilhører de kommunale barnehagene - Oppfølging av sak PS 13/24 Oslo Sør-satsingen 2013 - Fordeling av investeringsmidler
 

 Sak PS 13/106 Tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig
 - Vedlegg

 Sak PS 13/107 Tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter
 - Vedlegg

 Sak PS 13/108 Tilsyn ved Kantarellen Bo- og Rehab og Kantarellen dagsenter
 - Vedlegg

 Møteinnkalling

 Ny sak
 Sak PS 13/109 Nei til salg og privatisering av barnehager i Søndre Nordstrand

 Protokoll

 17.10.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/86 Økonomisk rapportering pr august 2013
- Vedlegg 1
 - Vedlegg 2-5

 

 Sak PS 13/87 Tertialrapport 2. tertial 2013
- Tertialrapport

 Sak PS 13/88 Klage på bydelsutvalgets fordeling av Oslo Sør-satsingens driftsmidler 2013
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg
UTSATT FRA FORRIGE MØTE

 Sak PS 13/89 Prosjekt innføring av hverdagsrehabilitering
- Vedlegg

 Sak PS 13/90 Nye ideer og bedre løsninger for Søndre Nordstrand

 Sak PS 13/91 Oversendelse til uttalelse - Holmlia Sentervei 1B
- Vedlegg

 Sak PS 13/92 Utvidet rapportering
UTSETTES TIL NESTE MØTE 21.11.13

 Sak PS 13/93 Etablering av Lokalmedisinsk senter i Bydel Søndre Nordstrand

 Sak PS 13/94 Planskisse/Bestilling av oppstartmøte - Videresending Jordstjerneveien, Mortensrud
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2


- Vedlegg 3

 Møteinnkalling

 Ny sak PS 13/95 Oppnevning av ny leder for Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

 Protokoll

 19.09.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/69 Økonomisk rapportering pr juli 2013
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2 - 5

 Sak PS 13/70 Forslag om bruk av Oslo Sør-satsingens investeringsmidler for 2013 til rehabilitering av grisehus og staller, samt påstigningsrampe for brukere med funksjonsutfordringer i ridehallen på Søndre Aas gård.
(UTSATT SAK)

 Sak PS 13/71 Bydelsadministrasjonen resertifisert som Miljøfyrtårn

 Sak PS 13/72 Bydelenes myndighet til å bestemme åpningstider i egen bydel - forlengelse av forsøket
- Vedlegg

 Sak PS 13/73 Søknad om salgsbevilling fra Sinsen Kolonial AS for Joker Klemetsrud, Enebakkveien 401
- Vedlegg

 Sak PS 13/74 Klage på bydelsutvalgets fordeling av Oslo Sør-satsingens driftsmidler 2013
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg
- Vedlegg

 Sak PS 13/75 Kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn Skullerud - Enebakkveien - Detaljregulering
- Vedlegg
- Vedlegg

 Sak PS 13/76 Varsel om offentlig ettersyn fra 19.08.2013 til 30.09.2013. Forslag til detaljregulering - Dalssvingen 8
- Vedlegg
- Vedlegg

 Sak 13/77 Kultur- og miljøprisen 2013
(UTSATT FRA FORRIGE MØTE)

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Sak PS 13/78 Oversendelse av markasak - Dølerudveien
- Vedlegg

 Sak PS 13/79 Oversikt fordeling av støtteordninger som forvaltes av Bydel Søndre Nordstrand 2013
- Vedlegg

 Sak PS 13/80 Statusrapport - Gjennomføring av investeringsprosjekter gjennom Oslo Sør-satsingen 2007-2013
- Vedlegg

 Sak PS 13/81 Oppnevning av ny representant og ny vararepresentant fra H til bydelsutvalget. Oppnevning av ny nestleder, ny representant og ny 2. vararepresentant til helse- og sosialkomiteen. Oppnevning av listevararepresentanter fra H til AU

 Protokoll

Møtedatoer for bydelsutvalget 1. halvår 2013

Møtedato
Sakskart og saker

Innkalling
Nye saker
Protokoll

 20.06.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/49 Økonomisk rapportering pr april 2013
- Vedlegg

 Sak PS 13/50 Tertialrapport pr 1. tertial 2013
 - Tertialrapport

 Sak 13/51 Utvidet rapportering
- Vedlegg del 1
- Vedlegg del 2

 Sak 13/52 Sommerfullmakt til arbeidsutvalget 2013

 Sak 13/53 Mortensrud grusbane - Legging av brukt kunstgress med tanke på landhockey - Spørsmål om tilskudd fra Bydel Søndre Nordstrand

 Sak 13/54 Kultur- og miljøprisen 2013

 Sak PS 13/55 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer

 Sak PS 13/56 Rapport fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2012
 Vedlegg Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten
 - Vedlegg 1A
 - Vedlegg 1B
 - Vedlegg 2
 - Vedlegg 3

 

 Møteinnkalling

 Nye saker

Sak PS 13/57  Høring - Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser
- Vedlegg
- Delrapport 1
- Delrapport 2
- Delrapport 3

Sak PS 13/59  Måldokument for Oslo Sør-satsingen 2013 - 2016

Sak PS 13/60  Forslag om bruk av Oslo Sør.satsingens investeringsmidler for 2013 til rehabilitering av grisehus og stall på Søndre Aas gård

Sak PS 13/61  Navnsetting av ny vei Seterbråten Bjørndal

Sak PS 13/62  Klage på støy, forurensning og farlige situasjoner fra parkerte bysser ved Dyretråkket
 

 

 Protokoll

 05.06.2013 Ekstraordinært møte

 

 Møteinnkalling

- PS 13/48 Situasjonen rundt rehabiliteringen av Sloreåsen barnehage

 Protokoll

 30.05.2013

 Sakskart

 PS 13/41 Økonomisk rapportering pr mars 2013
 - Vedlegg
 

 PS 13/42  Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport fra meldt tilsyn 031212 og uanmeldt tilsyn 031012 ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og Kantarellen Dagsenter
SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 PS 13/43  Møteplan for bydelsutvalget 2. halvår 2013
 SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 PS 13/44  Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling - Oslo Sør-satsingen 2013
 - Vedlegg 4a
 - Vedlegg 4b
 - Vedlegg 4c
 - Vedlegg 5
 - Rapport kulturmidler
 SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 PS 13/45  Råd for integrering og mangfold i Søndre Nordstrand. Forslag til medlemmer 2013
 - Vedlegg
 SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 PS 13/46  Søknad - Boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 

 Møteinnkalling

 Nye saker
 PS 13/47 Utkast til sykehjemsbehovsplan - rullering 2014-2024 tilekstern høring
- Vedlegg
 SAKEN BEHANDLES I EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.06.2013

 PS 13/45 NYTT VEDLEGG 

 Protokoll

 25.04.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/29 Økonomisk rapportering pr februar 2013
- Vedlegg

 Sak PS 13/30 Administrasjonens forslag til fordeling av frivillighetsmidler for 2013
- Søknad 1 - 13
- Søknad 14 - 22
- Søknad 23 - 34
- Søknad 35 - 46

 Sak PS 13/31  Måldokument for Oslo Sør-satsingen 2013-2016

 Sak PS 13/32  Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehab 13.01.13
UTSATT FRA FORRIGE MØTE

 Sak PS 13/33  Brukerundersøkelse i sosialtjenesten i 2012
UTSATT FRA FORRIGE MØTE

 Sak PS 13/34  Oppstart av planarbeid for del av Holmlia Senter vei 1-8 i Oslo, gnr: 185, nr 69, 70, 72

 Sak PS 13/35  Varsel om oppstart av planarbeid for ny "Reguleringsplan for utvidet rigg- og anleggsområde Åsland 4TBM"

 Sak PS 13/36  Varsel om oppstart av mindre detaljregulering i Oslo - Dalssvingen 8, Søndre Dal

 Sak PS 13/37  Salgsbevilling etter eierskifte Kiwi Holmlia

 Møteinnkalling

 

Nye saker

 Sak 13/38  Salgsbevilling etter eierskifte Kiwi Mortensrud

 Sak 13/39 Post i butikk på Rema 1000 Holmlia

 Protokoll

 21.03.2013

 Sakskart

 Sak PS 13/18 Årsregnskap 2012

 Sak PS 13/19 Årsberetning 2012
- Årsberetning for 2012

 Sak PS 13/20 Utvidet rapportering
 - Vedlegg
 - Vedlegg
 - Vedlegg NAV-kommune
 

 Sak PS 13/21 Brukerundersøkelse i sosialtjenesten i 2012
- Brukerundersøkelse ved sosialtjenesten i Oslo kommune 2012

 Sak PS 13/22 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehab 13.01.13

 Sak PS 13/23 Oslo Sør-satsingen 2013. Fordeling av driftsmidler
- Vedlegg
 

 Sak 13/24 Oslo Sør-satsingen 2013. Fordeling av investeringsmidler
 

 Møteinnkalling 

Sak PS 13/25 Skolebehovsplan 2014 - 2024 (Ny sak)
- Skolebehovsplan (vedlegg)

Sak PS 13/26 Bjørnerudveien 16, Bydel Søndre Nordstrand. Invitasjon til innspill fra bydelen - Område og prosessavklaring

 Protokoll

14.02.2013

Sakskart

Sak PS 13/1  Årsregnskap 2012 for Bydel Søndre Nordstrand

Sak PS 13/2 Godtgjøring av observatører til arbeidsutvalget

Sak PS 13/3  Åsland, riggområde 4 TBM (tunnelboremaskiner) for Follobanen. Invitasjon til innspill fra bydelen - Område- og prosessavklaring

Sak PS 13/4  Oversendelse av uttalelse - Maurtuveien 870 - Ny redegjørelse fra ansvarlig søker vedrørende støy

Sak PS 13/5  Enebakkveien 446 - 448. Invitasjon til innspill fra bydelen. Område- og prosessavklaring

Sak PS 13/6  Høringsuttalelse vedr endringer i Oslo kommunes politivedtekt §§ 2-1 og 2-2

Sak PS 13/7  Tilsynsrapport fra tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 250912, 171012 og 031212

Sak PS 13/8  Tilsyn ved Hallagerbakken Aktivitetssenter 031012 og 091112

Sak PS 13/9  Tilsynsutvalget - Befaring institusjoner

Sak PS 13/10  Busstilbudet i Bydel Søndre Nordstrand

Sak PS 13/11  Salgsbevilling Meny Holmlia

Sak 13/12  Oppnevning av nytt varamedlem fra Prinsdal Seniorsenter til eldrerådet

Sak 13/13  Mottak av gaver i 2012

 Møteinnkalling

 Nye saker:
 Sak PS 13/14
 Ny salgsbevilling  REMA 1000 Holmlia

 Sak PS 13/15
 Ny salgsbevilling KIWI Prinsdal

 Sak PS 13/16
 Råd for integrering og mangfold i Søndre Nordstrand - Endring av retningslinjer

 Protokoll