Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen 2009

Om ansvarsområdene til Byutviklingskomiteen

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 30. november

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
59/09 Redegjørelse vedrørende forslag om tilbygg til Rodeløkka velhus Se protokoll
58/09 GNR 228 BNR 518 - Thorvald Meyers gate 77 - Anmodning om uttalelse

Saksframlegg
Hoveddokument

57/09 "Et fint sted", forslag om støtte til et prosjekt på Sukkertoppen

Bydelsutvalgets behandling  
Dokumenter

56/09 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025 - Varsling av 2 gangs offentlig ettersyn

Saksframlegg
Høringsdokumenter
Hoveddokument

55/09 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010

Budsjettforslag

54/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 12. oktober 2009 Protokoll

Tidligere møter:

 

19. januar

2. mars

30. mars

20. april

25. mai

22. juni

31. august

12. okt.

 

 

 

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 12. oktober

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
53/09 Waldemar Thranes gate 71-73 / Darres gate 2-4, Forslag til reguleringsplan, begrenset høring Dokumenter
52/09 Evaluering av strategisk plan 2008 - 2011 Dokumenter
51/09 Til uttalelse - Kirkegårdsgata 7 A

Saksframlegg
Dokumenter 

50/09 Oversendelse til uttalelse - Thorvald Meyers gate 43 A

Saksframlegg
Dokumenter 

49/09 Høring av forslag til arkitekturpolitikk for Oslo. Oslos bærekraft og vekst - overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden

Saksframlegg
Dokumenter 

48/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget

Saksframlegg
Rapport
Utvalgets forslag til vedtak

47/09 Forslag til nye gatenavn i bydelen

Saksframlegg

46/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 31. august 2009 Protokoll

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 31. august

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
45/09 Brenneriveien 9 - Anmodning om forhåndsuttalelse.

Dokumenter 
Saksfremlegg

44/09 Olaf Ryes plass 2 - Planforslag til offentlig ettersyn.

Dokumenter 
Saksfremlegg

43/09 Øvre gate 5 og 7 - Planforslag til offentlig ettersyn.

Dokumenter 
Saksfremlegg

42/09 Planforslag til offentlig ettersyn, Trondheimsveien 25, reguleringsplan.

Dokumenter 
Saksfremlegg

41/09 Thorvald Meyers gate 72, bruksendring av næringslokaler. Anmodning om forhåndsuttalelse

Dokumenter 
Saksfremlegg

40/09 Thorvald Meyers gate 7-9-11 - Søknad om bruksendring fra industri til forretning. Anmodning om uttalelse.

Dokumenter 
Saksfremlegg

39/09 Brugata 1-11, Storgata 36 mfl - Planforslag til offentlig ettersyn, reguleringsplan.

Dokumenter 
Saksfremlegg

38/09 Sofienbergparken øst - Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid.

Dokumenter 
Saksfremlegg

37/09 Sofienberggata 37, varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid. Dokumenter 
Saksfremlegg
36/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 22. juni 2009.

Protokoll

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 22. juni

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
35/09 Storgata 38. Dispensasjon fra reguleringsformål, søknad om treningssenter

Saksframlegg
Hoveddokument

34/09 Rosteds gate 1. Bruksendring fra kontor til "Take-away" virksomhet.

Saksframlegg
Hoveddokument

33/09 Markveien 50 B. Bruksendring og ombygging fra stall til bolig - anmodning om uttalelse.

Saksframlegg
Vedlegg 11
Vedlegg 10
Vedlegg 9
Vedlegg 8
Vedlegg 7
Vedlegg 6
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

32/09 Malmøgata 1 og Gøteborggata 28-30. Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Saksframlegg
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1 
Hoveddokument

31/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. mai 2009 Protokoll

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 25. mai

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
30/09 Hovinveien - Forslag om fartsgrensesone 30 km/t

Hasle skole FAU-til Samferdselsetaten

Samferdselsetaten- Hovinveien

Beboer-trafikkforhold,støy

Beboer- Hovinveien

29/09 Planforslag til offentlig ettersyn - Hasleveien 10 - reguleringsplan Reguleringsplan
28/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget Rapport fra tverrpolitisk utvalg
27/09 Nei til bygging av ny bolig i Tromsøgata 25 Se innkalling
26/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 20. april 2009 Protokoll

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 20. april

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
25/09 Hasleparken, Keyserløkka - varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling

Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

24/09 Privat og kommunal parkering - oppfølging av bystyrets vedtak av 01.02.2006 - sak 6

Saksframlegg
Hoveddokument

23/09 Thorvald Meyers gate 76 B - søknad om etablering av uteservering i bakgård

Saksframlegg
Hoveddokument

22/09 Klage over tillatelse som innebærer dispensasjon fra reguleringsplan -Tromsøgata 25

Vedlegg 6 - 7
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3 B
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

21/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. mars 2009 Protokoll

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 30. mars

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
20/09 Schous plass - Thv. Meyers gate 68 Se protokoll
19/09 Rundkjøringen ved Schous plass (Rathkes gate/Herslebs gate) Se innkalling
18/09 Thv. Meyers gate 87, orientering om rammesøknad i forbindelse med bruksendring av næringslokaler, samt diverse fasadeendringer

Saksframlegg
Hoveddokument

17/09 Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan - Waldemar Thranesgate 71-73, Darres gate 2A og B, Kiellandkvartalet

Saksframlegg
Hoveddokument

16/09 Høring av forslag til belysningsplan for Oslo sentrum

Saksframlegg
Vedlegg 6
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

15/09 Øvre gate 5 og 7. Regulering til spesialområde bevaring. Utsending av planskissse for innhenting av forhåndsuttalelser

Saksframlegg
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Hoveddokument

14/09 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om sammenslåing av eksisterende kafe/bar og butikklokale. Bruksendring til restaurant og fasadeendring. Dispensasjon fra reguleringsplan Hoveddokument
13/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 2. mars 2009 ProtokollSaker til behandling i Byutviklingskomiteen 2. mars

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
12/09 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008 Se innkalling
11/09 Rammetillatelse for etablering av takeway-forretning, Markveien 58

Forslag til vedtak
Mangelfull søknad
Vedlegg 1

10/09 Forhåndsuttalelse- bruksendring fra butikk til servering, Trondheimsveien 154

Forslag til vedtak
Vedlegg 2
Vedlegg 1

9/09 Søknad om bruksendring fra forretning til serveringssted, Thv. Meyers gate 34

Forslag til vedtak
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1
Oversendelsesbrev

8/09 Forhåndsuttalelse - søknad om bruksendring, Thv. Meyers gate 61, eiendom 228/502

Forslag til vedtak
Vedlegg 1

7/09 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. januar 2009 Protokoll

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 19. januar

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
06/09 Strategisk plan 2008-2011 – første evaluering oktober 2008

Sak 59/08 fra møte 1.12.08
Strategisk plan 2008-2011

05/09 Universell utforming – forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe

Se innkalling

04/09 Planskisse Hasleveien 30 – anmodning om forhåndsuttalelse

Vedlegg 6
Vedlegg 5
Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1

03/09 Forslag til skilt- og reklameplan for Oslo – høring vedrørende forslag til endring av skilt og reklameplan

Vedlegg 4
Vedlegg 3
Vedlegg 2
Vedlegg 1

02/09 Forhåndsuttalelser forslag til omregulering av Haslevangen 16-16 m.fl (tidligere Vinmonopolets eiendom) Planskisse til prosjektavklaring
01/09 Protokoll fra møte i byutviklingskomitten 1. desember 2008 Protokoll